Kuulutus

Ilmoitus naapureille rakennuslupahakemuksen vireilletulosta, Torikatu 3a (kuulutus on nähtävillä 24.4.2019 saakka)

Maankäyttö- ja rakennuslain 133 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 65 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Riihimäen kaupungin rakennusvalvonnan palvelualueella on vireillä KoneWatt Oy:n rakennuslupahakemus entisen linja-autoaseman 1. kerroksen liiketilan jakamiseksi kahdeksi erilliseksi liiketilaksi, joista toiseen tulee ravintola ja toiseen ruokaravintola osoitteeseen Torikatu 3a, 11100 Riihimäki, kiinteistötunnus 694-4-9007-1.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä Riihimäen kaupungin rakennusvalvonnan kansliassa, osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 (3. kerros), 11130 Riihimäki.

Mahdolliset huomautukset tulee toimittaa 24.4.2019 klo 15.00 mennessä osoitteeseen Riihimäen kaupunki, rakennusvalvonnan palvelualue, PL 125, 11101 Riihimäki tai sähköpostitse rakennusvalvonta(at)riihimaki.fi.

Lisätietoja antaa rakennusvalvontapäällikkö Kyösti Piipponen, p. 019 758 4150.


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0

Kommentit on suljettu.