Kuulutus

Ilmoitus kuulutuksesta; Ympäristönsuojelulain 136 §:n mukainen päätös pilaantuneen maaperän puhdistamisesta, Teollisuuskatu 1 (kuulutus on nähtävillä 8.10. – 16.11.2020 saakka)

Asia
Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut 8.10.2020 ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaisen päätöksen pilaantuneen maaperän puhdistamisesta sille saapuneen ilmoituksen johdosta. Asian diaarinumero on HAMELY/1349/2020.

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävillä pito
Kuulutus päätöksestä ja päätös ovat yleisesti nähtävillä 8.10.-16.11.2020 ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa http://www.elykeskus.fi/web/ely/kuulutukset.  Valitusaika päättyy 16.11.2020.

Kuulutus ELY-keskus 8.10.2020
ELY-keskuksen päätös 8.10.2020
Valitusosoitus


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.