Sosiaalipalvelut Vanhuspalvelut

Ikäihmisten palveluissa poikkeusjärjestelyjä myös syksyllä

Riihimäen kaupungin ikäihmisten palveluissa on linjattu päivätoimintojen avaamisesta syksyllä 2020. Perinteiset ikäihmisten päivätoiminnot pysyvät suljettuna, mutta tilalle järjestetään avointa toimintaa ulkona. Ikäihmisten päivätoiminta, avoimet tilaisuudet ja kokoontumiset (kuten Virsu ja Kulmakunta-toiminta) eivät aukea syksyllä totutulla tavalla.

”Olemme todenneet että koronatilanteen aiheuttamat riskit ovat liian suuret laajamittaisten ja sisätiloissa tapahtuvien kokoontumisten järjestämiseen”, palveluesimies Janne Yrjölä sanoo.

Samasta syystä kaupunki ei järjestä muitakaan ikäihmisille suunnattuja suurempia tapahtumia syksyn aikana. Kesäkuussa omaishoitajien tueksi käynnistynyt muistisairaiden päivätoiminta jatkaa toimintaansa pienimuotoisesti.

”Koska tiedostamme ikäihmisten kuntoutukselliset ja sosiaaliset tarpeet, käynnistämme pienemmissä ryhmissä ulkona toteutettavia kohtaamispaikkoja kesän Senioripuistoilun tapaan. Tulossa on siis avointa, ikäihmisille suunnattua toimintaa, joka tuodaan eri puolille kaupunkia ja lähelle koteja”.

Perinteisten päivätoimintapalveluiden asiakkaisiin ollaan yhteydessä ja heidän kanssaan sovitaan mahdollisuudesta osallistua tilaisuuksiin joko itsenäisesti tai saatettuna.

”Valmistelemme myös mahdollisuutta tarjota päivätoimintojen asiakkaille ulkoilua henkilökohtaisesti tai pienissä ryhmissä”.

Senioripuistoilua ja ulkoilua järjestetään yhteistyössä kaupungin toimijoiden ja Kotokartanosäätiön kanssa. Lisätietoa Senioripuistoilusta ja muusta avoimesta toiminnasta aikatauluineen tulee viikolla 35.

Jos kaupunkilaisilla on halua olla mukana tukemassa senioritoimintaa esimerkiksi saattamalla ikäihmisiä puistoon tai jollakin muulla tavalla auttaa, voivat he ottaa yhteyttä vapaaehtoistyön toiminnanohjaaja Reija Lumivuokkoon, 040 647 7112.

Lisätietoja:

Janne Yrjölä
palveluesimies
040 664 5609
Kotiin annettavat palvelutOLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 0 Kyllä 2 Ei 0

Kommentit on suljettu.