Yleinen Ympäristö ja luonto

Hirvijärvellä tarjolla käytännönläheisiä neuvoja metsätalouden vesiensuojeluun

Metsätalouden vesiensuojelun yleissuunnitelma Riihimäen, Hyvinkään ja Lopen rajalla sijaitsevalle Hirvijärvelle on valmistunut. Suunnitelma sisältää suosituksia ja konkreettisia neuvoja metsänomistajille, jotka haluavat huomioida vesiensuojelun omissa metsissään. Moni metsänomistaja kokee vesiensuojelun tärkeänä osana metsätaloutta. Nyt käytännönläheisiä ohjeita on kerätty Hirvijärven metsätalouden yleissuunnitelmaan, jossa esimerkkien avulla havainnollistetaan kustannustehokkaita toimenpiteitä vesiensuojelun edistämiseksi. Tavoitteena on levittää tietoa ja käytäntöjä siitä, miten metsiä voidaan hoitaa ja hyödyntää taloudellisesti vesistöt huomioiden, kummankaan siitä kärsimättä.

Uudenmaan kirkasvetiset ja ekologiselta tilaltaan hyvässä tai erinomaisessa kunnossa olevat vesistöt sijaitsevat monesti metsävaltaisilla valuma-alueilla ja niiden latvaosilla. Tällainen on myös Hirvijärvi. Sen valuma-alueen päämaankäyttömuoto on metsätalous, mutta merkittävin kuormitus järveen aiheutuu maataloudesta. Hirvijärven valuma-alueella on uudistuskypsiä metsiköitä enemmän kuin Uudellamaalla keskimäärin ja toisaalta myös uudistushakkuita on toteutettu viime vuosina keskimääräistä runsaammin. Vesiensuojelun kannalta on hyvä asia, että toteutuneista ja tulevaisuudessa hakattavista alueista vain noin 15 % sijaitsee eroosioherkillä hienorakeisilla kivennäismailla ja turvemailla. Lisäksi alueella on toteutettu useita vesiensuojelurakenteita.  Nyt valmistunut yleissuunnitelma toimii suosituksena alueen metsätaloutta koskevan kuormituksen hallintaan, antaa käytännön esimerkkejä vesistöystävällisestä metsänhoidosta ja tarjoaa metsänomistajille mahdollisuuden osallistua omalta osaltaan Hirvijärven hyvän tilan säilyttämiseen.

Lisätietoa: yleissuunnitelma ja Huomio metsien vesienhoitoon –hankkeen verkkosivut

Lisätietoja hankkeesta antavat:

Mika Salmi
Suomen metsäkeskus
p. 050 449 4804
mika.salmi@metsakeskus.fi

Paula Luodeslampi
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys
p. 044 767 1393
paula.luodeslampi@vantaanjoki.fi


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.