Kuulutus

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 29.1.2020, kunnallisasiaa koskeva valitus (kuulutus on nähtävillä 30.1. – 28.2.2020)

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös

Antopäivä: 29.1.2020
Päätösnumero: 20/0087/2
Diaarinumero: 00024/18/2204

Asia: Kunnallisasiaa koskeva valitus
Valittaja: Riihimäen kunnalliset JHL ry
Päätös josta valitetaan: Riihimäen kaupunginvaltuuston päätös 13.11.2017 (138 §)

Kaupunginvaltuusto on päättänyt hyväksyä kaupunginhallituksen ehdottaman (6.11.2017 § 469) vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2019-2020 taloussuunnitelman valtuuston käsittelyssä hyväksytyllä muutoksella.

Kuulutuksen nähtävilläoloaika: 30.1. – 28.2.2020.

Päätös on nähtävänä tämän kuulutuksen liitteenä.

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta 30.1.2020.

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 29.1.2020


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.