Kuulutus

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 23.6., kunnallisasiaa koskeva valitus (kuulutus on nähtävillä 24.6. – 23.7.2020 saakka)

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös:

Antopäivä: 23.6.2020
Päätösnumero: 20/0677/2
Diaarinumero: 00047/20/2299

Asia: Kunnallisasiaa koskeva valitus
Valittajat: Arto Lapiolahti ja Tero Rekimäki

Päätös josta valitetaan:

Riihimäen kaupunginhallituksen päätös 29.4.2019 § 160
Kaupunginhallitus on asettanut sairaanhoitopiirin , sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä elinkeinopoliittisten kysymysten vaihtoehtoisselvitystyölle yhteisen ohjaustyhmän. Lisäksi kaupunginhallitus on päättänyt nimetä maakunnallisten ja seutukunnallisten kysymysten käsittelyä varten laajennetun ohjausryhmän.

Riihimäen kaupunginvaltuuston päätös 9.12.2019 § 109
Valtuusto on päättänyt, että
1) kaupunki ei hae sairaanhoitopiirin eikä maakunnan vaihtoa; ja

2) kaupunki ilmoittaa Hämeen liitolle ja Kanta-Hämeen kunnille sekä Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle, ettei kaupunki pidä tässä tilanteessa maakunnallisen soteyhtymän valmistelun jatkamista perusteltuna eikä sitoudu sen valmistelun jatkamiseen.

Kuulutuksen nähtävilläoloaika: 24.6. – 23.7.2020.

Päätös on nähtävänä kaupungin Tietotuvassa, osoitteessa Eteläinen Asemakatu 2, katutasossa toimiston aukioloaikana nähtävilläoloajan.

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta 24.6.2020.

 


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 1 Kyllä 0 Ei 1

Kommentit on suljettu.