Kuulutus

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 16.6. kunnallisasiaa koskeva valitus (kuulutus on nähtävillä 18.6. – 17.7.2020 saakka)

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös:

Antopäivä: 16.6.2020
Päätösnumero: 20/0656/2
Diaarinumero: 00916/19/2208

Asia: Kunnallisasiaa koskeva valitus
Valittaja: Matti Muukkonen

Päätös josta valitetaan: Riihimäen kaupunginhallituksen päätös 8.4.2019 § 139 Muutosjohtajan tehtäväkohtaisen palkan oikaisua koskeva asia; oikaisuvaatimuskäsittely

Kuulutuksen nähtävilläoloaika: 18.6. – 17.7.2020.

Päätös on nähtävänä kaupungin Tietotuvassa, osoitteessa Eteläinen Asemakatu 2, katutasossa toimiston aukioloaikana nähtävilläoloajan.

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta 18.6.2020.


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.