Asemakaavahankkeet - uudet

Hämeenkatu 20 – Junailijankatu 11

Asemakaavan muutos

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on voimassa olevaa asemakaavaa tehokkaampi tontin käyttö. Asemakaavan muutoksella vastataan väestönkasvun mahdollistavaan asuinrakentamiseen lähellä rautatieasemaa ja keskustan palveluja. Kaavamuutoksen tuoma väestönkasvu tukee keskustan palveluiden säilymistä ja kehittymistä. Hanke edistää osaltaan Riihimäki-strategian kärkihankkeisiin lukeutuvan keskustan kehittämisen tavoitteita. Tavoitteena on tontin laadukas toteutus ja rakentamisen sovittaminen ympäristöönsä. Suunnitelmaluonnoksissa tontille esitetään kahta, pääasiallisesti 4-8 kerroksista asuinkerrostaloa, joista Hämeenkadun puoleisen rakennuksen katutasoon sijoittuisi myös liiketilaa.

Kaavoitettava alue sijaitsee keskeisellä paikalla, Hämeenkadun varrella ja on osa tiivistä keskustarakennetta. Hämeenkadun ja Junailijankadun välinen tontti on nykytilanteessa rakentamaton. Noin 1 600 m2 tontin omistaa Riihimäen Kotikulma Oy.

Suunnittelualueen rajaus ilmakuvassa
Suunnittelualueen rajaus punaisella.

Aloitusvaihe

Riihimäen Kotikulma Oy on hakenut omistamalleen tontille 694-3-9001-24 asemakaavan muutosta.
Kaupunginhallitus on 23.11.2020 § 367 päättänyt, että kaavamuutokseen suostutaan ja että kaavamuutos laaditaan viitesuunnitelmien pohjalta päätöksessä tarkemmin luetelluin ehdoin.

Kuulutus verkkosivuilla (20.12.2020 Aamuposti)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

 

Lisätietoja:

Otto Mäkelä
kaavasuunnittelija
050 594 4953

Jari Jokivuo
vt. kaavoituspäällikkö
040 330 4828

Sähköposti: etunimi.sukunimi@riihimaki.fi Suosittelemme sopimaan tapaamisesta etukäteen


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0

Kommentit on suljettu.