Asemakaavahankkeet - uudet Kaavoitus

Hämeenkatu 20 – Junailijankatu 11

Asemakaavan muutos

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on voimassa olevaa asemakaavaa tehokkaampi tontin käyttö. Asemakaavan muutoksella vastataan väestönkasvun mahdollistavaan asuinrakentamiseen lähellä rautatieasemaa ja keskustan palveluja. Kaavamuutoksen tuoma väestönkasvu tukee keskustan palveluiden säilymistä ja kehittymistä. Hanke edistää osaltaan Riihimäki-strategian kärkihankkeisiin lukeutuvan keskustan kehittämisen tavoitteita. Tavoitteena on tontin laadukas toteutus ja rakentamisen sovittaminen ympäristöönsä.

Kaavoitettava alue sijaitsee keskeisellä paikalla, Hämeenkadun varrella ja on osa tiivistä keskustarakennetta. Hämeenkadun ja Junailijankadun välinen tontti on nykytilanteessa rakentamaton. Noin 1 600 m2 tontin omistaa Riihimäen Kotikulma Oy.

Kaavaehdotuksessa tontin käyttötarkoitus säilyy asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueena. Tontin rakennusoikeus nousee 1 170 m2. Viitesuunnitelmassa Junailijankadun puolelle esitetään 7-8-kerroksista asuinkerrostaloa ja Hämeenkadun puolelle 4-kerroksista asuinkerrostaloa, jonka katutasoon sijoittuu myös liiketilaa.

Suunnittelualueen rajaus ilmakuvassa
Suunnittelualueen rajaus punaisella.

Aloitusvaihe

Riihimäen Kotikulma Oy on hakenut omistamalleen tontille 694-3-9001-24 asemakaavan muutosta.
Kaupunginhallitus on 23.11.2020 § 367 päättänyt, että kaavamuutokseen suostutaan ja että kaavamuutos laaditaan viitesuunnitelmien pohjalta päätöksessä tarkemmin luetelluin ehdoin.

Kuulutus verkkosivuilla (20.12.2020 Aamuposti)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Luonnosvaihe

Hämeenkatu 20 – Junailijankatu 11 asemakaavamuutoksen luonnos oli nähtävillä 8.3. – 6.4.2021 (MRA 30 §) Riihimäen kaavoituksen ilmoitustaululla osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 (3. krs) ja www.riihimaki.fi/kaavoitus.

Voit tutustua kaavaluonnokseen esittelyvideon avulla (paina tästä).

Asemakaavamuutoksen luonnos, kaavakartta määräyksineen
Asemakaavamuutoksen luonnos, kaavaselostus liitteineen
Luonnosvaiheen viitesuunnitelma
Kaavaluonnoksesta 17.3.2021 pidetyn keskustelutilaisuuden muistio.

Ehdotusvaihe

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 10.5.2021 asettaa Hämeenkatu 20 – Junailijankatu 11 asemakaavamuutoksen ehdotuksen nähtäville. Ehdotus oli nähtävillä 17.5. – 22.6.2021 (MRL 65 §, MRA 27 §) virastokeskus Veturissa osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 ja www.riihimaki.fi/kaavoitus.

Asemakaavamuutoksen ehdotus, kaavakartta määräyksineen
Asemakaavamuutoksen ehdotus, kaavaselostus liitteineen
Ehdotusvaiheen viitesuunnitelma

Hämeenkadun katunäkymä (viitesuunnitelma, Arsatek Oy)
Hämeenkadun katunäkymä (viitesuunnitelma, Arsatek Oy)
Junailijankadun katunäkymä etelään (viitesuunnitelma, Arsatek Oy)
Junailijankadun katunäkymä etelään (viitesuunnitelma, Arsatek Oy)

 

 

Lisätietoja:

Otto Mäkelä
kaavasuunnittelija
050 594 4953

Jari Jokivuo
kaavoitusarkkitehti
040 330 4828

Sähköposti: etunimi.sukunimi@riihimaki.fi Suosittelemme sopimaan tapaamisesta etukäteen


,
Päivitetty: ,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 12 Ei 0 Kyllä 12 Ei 0

Kommentit on suljettu.