Yleinen

Hallinto-oikeus hylkäsi Riihimäen kunnalliset JHL ry:n valituksen

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on hylännyt Riihimäen kunnalliset JHL:n valituksen kaupungin vuoden 2018 talousarviosta.

Yhdistys katsoi valituksessaan, ettei talousarvion valmistelussa noudatettu yhteistoimintalakia, koska talousarvioesitystä ei käsitelty yhteistoimintamenettelyssä ennen valtuustokäsittelyä. Lisäksi yhdistys katsoi, että talousarvion valmistelu oli huolimatonta ja hyvän hallintotavan vastaista. Riihimäen kaupunki piti valitusta perusteettomana ja katsoi, että yhteistoimintaneuvottelu oli edelleen vireillä valtuuston päättäessä talousarviosta.

Hallinto-oikeus ei tutkinut valitusta siltä osin kuin se koski työnantajan ja henkilöstön yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain soveltamista. Koska yhteistoimintalakia koskevat riita-asiat ja hyvitysvaatimukset käsitellään yleisessä tuomioistuimessa, hallinto-oikeus katsoi, ettei sillä ollut asiassa toimivaltaa.

Muilta osin hallinto-oikeus tutki ja hylkäsi valituksen, koska valtuuston toimivaltaan kuuluu arvioida pitääkö se asiassa suoritettua kaupunginhallituksen valmistelua riittävänä, jotta asia voidaan ratkaista. Valituksessa ei ole esitetty sellaista selvitystä, joka osoittaisi valmistelun puutteelliseksi tai harhaanjohtavaksi. Hallinto-oikeuden päätöksen mukaan kaupunginvaltuuston päätös ei ole syntynyt valituksessa esitetyillä valmistelun puutteellisuuksiin ja virheellisyyteen liittyvillä perusteilla virheellisessä järjestyksessä.

Lisätietoja:

Hannu Tuominen
kaupunginsihteeri
040 330 4013

 OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.