Riihimäen vesi Tekniset palvelut Ympäristö ja luonto

Haastattelussa hajajätevesineuvoja

Mikä jätevesien käsittelyssä askarruttaa?

Tänä vuonna Suolijärven ja Arolammin ympäristössä toteutettavan jätevesineuvontahankkeen neuvoja Sanna Laakso tietää, mitä ihmiset useimmiten kysyvät kiinteistönsä jätevesistä.

1. Miten ihmiset ovat ottaneet neuvontakäynnit vastaan?

Kiinteistökohtainen neuvonta on otettu pääasiassa positiivisesti ja asiallisesti vastaan, etenkin sen jälkeen kun asukkaille on selvinnyt neuvonnan puolueettomuus ja että neuvontaa ei tehdä kaupallisessa tarkoituksessa.

2. Mistä käynneillä useimmiten halutaan lisätietoa/mikä on ihmisille epäselvää?

Epäselvyyttä on usein ollut oman jätevesijärjestelmän riittävyydestä. Ainoastaan saostussäiliöistä koostuva järjestelmä on tyypillinen esimerkki järjestelmästä, joka ei täytä nykyisen lainsäädännön puhdistusvaatimuksia. Nykyaikaisissa jätevesijärjestelmissä saostussäiliöitä käytetään vain esikäsittelynä, jonka jälkeen jätevedet johdetaan varsinaiseen käsittelyyn, esimerkiksi maasuodattamoon.

Lisäksi asukkaita on mietityttänyt, saako vanhojen järjestelmien osia käyttää uudessa järjestelmässä ja täytyykö puhdistetusta jätevedestä ottaa näytteitä. Vanhoja osia voi käyttää, jos ne ovat hyväkuntoiset ja sopivat mitoiltaan uuteen järjestelmään. Puhdistetusta jätevedestä otetaan näytteitä vain tarvittaessa epäselvissä tapauksissa. Osalla asukkaista on ollut käsitys, että laitepuhdistamo on ainoa sallittu järjestelmä.

Jätevesien asianmukaiseen käsittelyyn on monia muitakin vaihtoehtoja laitepuhdistamon lisäksi. On myös tärkeää hakea toimenpidelupa kunnalta ennen järjestelmän uusimista. Tällöin saadaan varmuus, että ratkaisu täyttää jätevesiasetuksen ja kunnan omat määräykset ja vältytään ikäviltä virheinvestoinneilta.

Kunnalla on omia, asetusta tiukempia vaatimuksia muun muassa pilaantumiselle herkillä alueilla. Vaikka jätevesijärjestelmä täyttäisi jätevesiasetuksen vaatimukset, se ei välttämättä täytä kunnan vaatimuksia.

Jokaiselta viemäriverkostoon kuulumattomalta kiinteistöltä pitää jo tällä hetkellä löytyä selvitys nykyisestä jätevesijärjestelmästä. Toisin kuin monet asukkaat luulevat, selvitystä ei tarvitse lähettää kunnalle, ellei kunnan viranomainen sitä erikseen pyydä.

3. Jotain muuta, mitä tulee mieleen?

Riihimäellä käyntejä tehdään arviolta heinäkuun puoleen väliin asti. Juhannuksen jälkeen käyntejä tehdään pääasiassa vapaa-ajan asunnoilla. Neuvontaan valituilla alueilla kiinteistöjen omistajia lähestytään kirjeitse ennen käyntiä.

Jos kirjeessä mainittu käyntiaika ei sovi kiinteistön omistajalle, voidaan sopia uudesta ajasta. Neuvontaan osallistuminen on vapaaehtoista ja maksutonta.

Lisätietoja

Hajajätevesineuvontahankkeen nettisivut

Ympäristötarkastaja Riina Tamminen, p. 019 758 4163

Kuva: Pelkät saostuskaivot eivät riitä jäteveden käsittelyjärjestelmäksi (kuva Sanna Laakso)OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.