Avoimet työpaikat

Fysioterapeutti (haku päättyy 13.2.2020 klo 12)

Riihikoti on Riihimäellä sijaitseva kehitysmyönteinen työpaikka, joka tarjoaa kuntouttavaa pitkäaikaista palveluasumista Kontiontien ja Uranuksenkadun yksiköissä, sekä kotiin kuntouttavaa lyhytaikaista palveluasumista Kontiontien yksikössä. Tavoitteenamme on asiakkaiden omatoimisuuden tukeminen sekä aktiivisen ja turvallisen elämän mahdollistaminen toimivan moniammatillisen yhteistyön keinoin.

Haemme nyt fysioterapeuttia Riihikotiin toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Fysioterapeutti toimii kuntoutuksen asiantuntijana Riihikodin eri yksiköissä moniammatillisen tiimin jäsenenä. Fysioterapeutin tehtäviin kuuluu asiakkaan toimintakyvyn arviointi, yksilö- ja ryhmäterapian suunnittelu ja toteutus, apuvälinetarpeen arviointi ja käytön opastus sekä kotikäynnit. Fysioterapeutti toimii yhteistyössä terveyskeskuksen apuvälineyksikön ja fysioterapeuttien kanssa.

Fysioterapeutti johtaa kuntoutuspalavereita ja on mukana hoito- ja palvelussuunnitelmien laatimisessa sekä toteutuksessa yhdessä asiakkaan, omaisten sekä muun henkilökunnan kanssa. Työnkuvaan kuuluu lisäksi henkilökunnan opastaminen kuntouttavien ja ergonomisten työotteiden ja apuvälineiden käytössä.

Edellytämme hakijalta aitoa kiinnostusta vanhustyöhön, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksen tekoon sekä innostavaa työotetta.

Tarjoamme monipuolisen tehtäväkentän eri yksiköissä sekä mahdollisuuden kuntouttavan toiminnan kehittämiseen moniammatillisessa tiimissä.

Riihimäki profiloituu robotiikan pääkaupungiksi, ja robotiikan kehittämistä ohjaavat asiakas- ja käyttäjälähtöisyys. Myös Riihikoti tulee lähitulevaisuudessa panostamaan teknologian ja robotiikan hyödyntämiseen asiakastyössään. Riihimäki sijaitsee erinomaisten kulkuyhteyksien varrella, ja kulkeminen Riihikotiin onnistuu nopeasti niin lähikunnista kuin pääkaupunkiseudulta. Riihimäen kaupunki tukee henkilökuntansa virkistäytymistä ja liikuntaharrastuksia järjestämällä esimerkiksi ennakkonäytöksiä teatteriin, sekä tukemalla uimala-, kuntosali- ja keilahallikäyntejä alennuksella. Henkilökunnalla ja heidän perheillään on lisäksi käytössä Kotaniemen virkistysalue Hirvijärvellä.

Palkkaus: KVTES / 2494,70 € + mahdolliset lisät

Koeaika: 6kk

Hakuaika päättyy 13.2.2020 klo 12.00. Haastattelu järjestetään viikolla 8.

Kelpoisuusvaatimus: Fysioterapeutti (AMK) tai terveydenhuoltoalan aikaisempi opistoasteen tutkinto (fysioterapeutti). Tehtävään valitulta edellytetään tartuntatautilain 48 § edellyttämää rokotussuojaa. Valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Työtä koskevin tiedusteluihin vastaa vs. palveluvastaava Sari Ahlholm, p. 050 553 1374 tai sari.ahlholm@riihimaki.fi


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.