Koulut

Etäopiskelu jatkuu vähintään 13.5.2020 asti

Suomen hallitus linjasi 30. maaliskuuta, että kotona tapahtuva etäopiskelu jatkuu perusopetuksessa, lukioissa ja ammatillisessa koulutuksessa koronavirusepidemian takia keskeytyksettä vähintään 13.5.2020 asti. Kaikki peruskoulun 1.–3.-luokkien oppilaat sekä erityisen tuen piirissä olevat 4.–9.-luokkien oppilaat voivat edelleen tarvittaessa saada lähiopetusta. Hallituksen vahva suositus kuitenkin on, että oppilas opiskelee kotona etäopetuksessa, jos se suinkin on mahdollista.

Opettajat opettavat, ohjaavat ja tukevat kotona opiskelevien oppilaiden ja opiskelijoiden päivittäistä koulutyötä ja seuraavat oppimisen etenemistä. Etäopetukseen siirtyminen toteutui nopeasti ja opetusta kehitetään koko ajan. Jos koulutehtävät, ohjeet tai muut oppimiseen liittyvät asiat herättävät huolta, ottakaa yhteyttä lasta/nuorta opettavaan opettajaan. Jos tilanne muuten kuormittaa lasta/nuorta tai esimerkiksi opiskelurytmin ylläpito on vaikeaa, olkaa yhteydessä opiskeluhuoltohenkilöstöön.

On tärkeää, että jokaisen oppilaan oppiminen jatkuu hyvin. Lukuvuosiarvioinnin ja päättöarvioinnin osalta odotamme Opetushallituksen valtakunnallisia ohjeita.

Sivistysjohtaja
Esa SantakallioOLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.