Päätöksenteko Tekniset palvelut

Erkyläntiestä on valmistunut liikenteen rauhoittamistoimenpiteiden vaikutusselvitys

Erkyläntiestä on valmistunut liikenteen rauhoittamistoimenpiteiden vaikutusselvitys ja liikenteenohjaussuunnitelman muutos välillä Uhkolankatu -V.I. Oksasenkatu

Erkyläntie on Uhkolankadun ja V.I. Oksasen kadun välillä liikenteelliseltä merkitykseltään kokoojakatu, jossa on 38 omakotitaloihin johtavaa suoraa tonttiliittymää, kahden liikekiinteistön liittymät, neljä kolmihaaraliittymää ja yksi nelihaaraliittymä. Lähimmillään asuintalot ovat alle kahden metrin päässä ajoradasta. Useassa liittymässä näkemät ovat erittäin huonoja ja osassa liittymissä näkemiä on parannettu peilien avulla. Patastenmäen puukoulun piha-alue sijaitsee kadun välittömässä läheisyydessä, jolloin liikenteen melu ja päästöt kantautuvat koulun alueelle. Myös asuinkiinteistöjen asumisviihtyvyyteen liikenteen melulla ja päästöillä on heikentävä vaikutus.

Erkyläntiellä on ollut kahden vuoden ajan tilapäiset liikennejärjestelyt läpiajoliikenteen vähentämiseksi. Tehdyistä toimenpiteistä päätti kaupunginhallitus, joka edellytti tehtäväksi vaikutusten arvioinnin kokeilun päätteeksi. Kaupunkitekniikka on päätöksen mukaisesti teettänyt ulkopuolisella toimijalla liikenteen rauhoittamistoimenpiteiden vaikutusselvityksen.

Selvityksen mukaan Erkyläntien liikennemäärä on pysynyt lähes ennallaan. Läpiajon osuus liikenteestä oli vuonna 2013 tehdyn tutkimuksen mukaan klo 6.00–8.00 aikavälillä 93 %, kun se nyt tehdyssä tutkimuksessa vastaavalla aikavälillä oli noin 80 %.

Laaditun selvityksen mukaan liikennemäärä on kohtuuttoman korkea kokoojakadulle, jolla on useita tontti- ja katuliittymiä sekä huomattava määrä jalankulkijoita ja pyöräilijöitä. Kokeilun aikana toteutetut toimenpiteet eivät ole vaikuttaneet riittävästi läpiajoon ja ajoratakavennukset ovat toisaalta heikentäneet liikenneturvallisuutta. Kokeilun rakenteelliset toimenpiteet perustuivat alun perin koko liikenteen läpiajon kieltämiseen ja tehdyn selvityksen myötä läpiajon kieltäminen koko liikenteeltä on perusteltua.

Selvityksen perusteella katutekniikassa on tehty päätös seuraavien toimien toteuttamisesta Erkyläntiellä:

-Läpiajoliikenne kielletään moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla välillä V.I. Oksasen katu – Uhkolankatu. Läpiajokielto ilmoitetaan merkillä 312 (moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo kielletty) ja lisäkilvillä ”Koskee läpiajoa V.I. Oksasen kadulle” sekä ”Koskee läpiajoa Uhkolankadun risteykseen”.

-Kadulle asetetaan 30 km/h nopeusrajoitus välille V. I. Oksasen katu – Patastenmäentie (alkaminen ilmoitetaan merkillä 363-1 nopeusrajoitusalue 30 km / h ja päättyminen 363-2 nopeusrajoitusalue 40 km/h).

– Kukkalaatikot ja niistä ilmoittavat tie kapenee ja kavennusten kohdan etuajo-oikeussuhteita selventävät merkit poistetaan.

-Suojateiden havaittavuutta parannetaan liikennemerkkipylvään tehostemerkillä

Toimenpiteet toteutetaan, kun päätös tulee lainvoimaiseksi.

Kaikkia selvityksessä ehdotettuja toimenpiteitä ei päätetty toteuttaa tässä vaiheessa. Tällaisia toimia ovat mm.

kiinteät ajoratakavennukset ja linja-autopysäkkien muuttaminen ajoratapysäkeiksi.

Yleiskaavaa varten vuonna 2011 teetetyssä selvityksessä suositeltiin liikenteenrauhoittamista ja Erkyläntien läpiajoliikenteen ohjaamista V. I. Oksasenkadulle (pääväylä). Selvitys on ollut kaupunginhallituksen käsittelyssä 16.5.2011. Yleiskaava 2035 on lainvoimainen.

Erkyläntien liikenteen rauhoittamistoimenpiteiden vaikutusselvitys 6.11.2017

 

Lisätietoja antaa liikennesuunnittelija Anna-Maija Jämsén 019 758 4930

 


,

Asiasanat: Erkyläntie

OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 4 Ei 3 Kyllä 4 Ei 3

Kommentit on suljettu.