Kuulutus

Ely-keskuksen luonnonsuojelualueen perustamispäätös, Paalijoen kanjonin luonnonsuojelualue (kuulutus on nähtävillä 7.10.2019 saakka)

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus lähettää päätöksen nro LUO/141A/2019, Dnro HAMELY/1012/2019 ja pyytää pitämään sen nähtävillä kaupunginvirastossa 7.10.2019 saakka.

Päätöstä koskeva ilmoitus julkaistaan Virallisessa lehdessä 30.8.2019.

Tiedot rauhoituskohteesta
Paalijoen kanjonin luonnonsuojelualue
Kunta: Riihimäki
Kiinteistö: Mäkelä 694-401-7-7
Pinta-ala: yhteensä 10.9 ha

Rauhoitettava alue sijaitsee Riihimäellä Paalijoen jokilaakson pohjois-/ luoteispään alueella ja sen sijainti on osoitettu tämän päätöksen kartassa.

Päätös on nähtävillä Tietotuvassa.


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.