Kuulutus

ELY-keskuksen kuulutus, Vt 3 Herajoen eritasoliittymän liityntäpysäköintialue, 11130 Riihimäki (kuulutus on nähtävillä 14.2.2019 saakka)

Liikennevirasto on hyväksynyt päätöksellään LIVI/6042/04.01.01/2018, 30.11.2018 tiesuunnitelmanVt 3 Herajoen eritasoliittymän liityntäpysäköintialue, 11130 Riihimäki.

Päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat valitusosoituksineen ovat jäljennöksinä nähtävinä 30 päivää 10.1.2019 –14.2.2019 välisen ajan Riihimäen kaupungin Tietotuvassa (Eteläinen Asemakatu 2, 11130 Riihimäki (Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 103 §).

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta Mikko Vihermäki, p. 0295 036 015. Jäljennöksen Liikenneviraston hyväksymispäätöksestä ja suunnitelmapiirroksista voi tilata sähköpostilla osoitteesta kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi,
puhelimella 0295 021 184 Mikko Halonen tai osoitteella: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 36, 00521 HELSINKI.


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 1 Kyllä 0 Ei 1

Kommentit on suljettu.