Hyppää sisältöön

Palveluasuminen

1.1.2023 alkaen riihimäkeläisten sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa Kanta-Hämeen hyvinvointialue eli Oma Häme. 

Hyvinvointialueuudistuksen astuttua voimaan 1.1.2023 sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy 11 Kanta-Hämeen kunnalta sekä kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle.   

Henkilökunnan ja palveluiden puhelinnumerot säilyvät. Sähköpostiosoitteet vaihtuvat muotoon etunimi.sukunimi@omahame.fi 1.1.2023 alkaen.

Palvelut jatkuvat kuten aiemmin: voit asioida samoissa toimipaikoissa kuin tälläkin hetkellä. Asiakkaita ja potilaita palvelevat pääsääntöisesti samat tutut ammattilaiset, tutulla terveysasemalla tai sosiaalihuollon palveluissa. Myös erikoissairaanhoidon palvelut löytyvät edelleen samoista paikoista. 

Ajankohtaisin tieto hyvinvointialueen palveluista löytyy Kanta-Hämeen hyvinvointialueen verkkosivuilta omahame.fi.

 

Vaikeavammaisella on oikeus palveluasumiseen, jos hän tarvitsee apua ympäri vuorokauden. Palveluasumisessa vammainen maksaa itse vuokran ja muut tavallisen elämän menot. Kunta korvaa vamman vuoksi tarvittavat palvelut. Palveluasumista järjestetään palveluasunnoissa ja -taloissa. Sitä voidaan järjestää myös vammaisen kotona.

Kehitysvammaisten asumisyksikkö Kivari

Kivarissa tarjotaan ympärivuorokautista autettua ja ohjattua asumista riihimäkeläisille täysi-ikäisille kehitysvammaisille. Kivari koostuu saman pihapiirin kahdesta erillisestä talosta, jotka ovat Lyhty ja Soihtu. Talot ovat yhdessä tasossa. Molemmissa taloissa työskentelee sama henkilökunta. Kivarin arjessa näkyy tiivis yhteistyö omaisten kanssa.

Kivarissa toteutetaan myös asumisvalmennusta Soihdun yhdessä asumisvalmennusasunnossa. Asumisvalmennus toteutetaan yhteistyössä asumisohjaajien ja Kivarin hoitajien kanssa.

 • Autettua asumista toteutetaan Lyhdyssä, jossa on 8 asukaspaikkaa. Tilat ovat esteettömät. Jokaisella asukkaalla on huoneensa yhteydessä oma wc-/suihkutila. Yhteinen olohuone/ruokailutila on kaikkien asukkaiden käytössä.

  Autettu asuminen sopii henkilölle, joka tarvitsee paljon apua, hoitoa ja ohjausta päivittäisissä toiminnoissaan eikä kykene asumaan ohjatussa asumisessa. Lyhdyssä työtä tehdään kuntouttavalla työotteella ja asukkaita osallistetaan arjen yhteisiin askareisiin.

 • Ohjattua asumista toteutetaan Soihdussa, jossa on 9 + 1 asukaspaikkaa. Asuminen on itsenäisempää kuin Lyhdyn puolella. Asunnoissa on wc-/suihkutilojen lisäksi myös pieni avokeittiö. Asukkailla on käytössään Soihdun tiloissa yhteinen tupa, jossa yhteiset ruokailut ja oleskelu tapahtuvat.

  Tavoitteena on, että asiakas pystyy asumaan mahdollisimman itsenäisesti ja elämään turvallisesti omat yksilölliset tarpeet ja toimintakyvyn rajoitteet huomioiden. Ohjattu asuminen sopii henkilölle, joka ei syystä tai toisesta kykene asumaan itsenäisesti (tuetussa asumisessa) asumisohjauksen turvin, muttei kuitenkaan tarvitse autetun asumisen tasoista palvelua.

  Yksi Soihdun asunto on asumisvalmennuskäytössä. Asumisvalmennusjaksot suunnitellaan henkilökohtaisten tarpeiden mukaan. Jaksoilla tehdään arviota asiakkaan taidoista ja kyvyistä ja harjoitellaan itsenäiseen elämään liittyviä taitoja. Jaksojen tavoitteena on selvittää, että mikä on asiakkaalle paras ja omia taitoja vastaava asumismuoto.

 • Tuetun asumisen palveluita järjestetään riihimäkeläisille täysi-ikäisille kehitysvammaisille tai muuta erityistä tukea tarvitseville henkilöille. Kehitysvammaisten tuettua asumista tuottavat asumisohjaajat.

  Tuetussa asumisessa henkilö asuu omassa asunnossaan ja saa tarvitsemansa tuen asumisohjaajalta sinne. Mikäli asiakkaan arvioidaan voivan tarvita ennakoimatonta neuvontaa ja ohjausta myös ilta- tai yöaikaan, hän voi ottaa yhteyttä asumisyksikkö Kivarin työntekijään ympäri vuorokauden.

  Tuetun asumisen tarkoituksena on vahvistaa asukkaan suoriutumista arjessa, auttaa ottamaan vastuuta omasta elämästä, vahvistaa asukkaan sosiaalisia suhteita ja edistää asukkaan elämänlaatua.

Yhteystiedot