Hyppää sisältöön

Päivittäisistä toimista selviytyminen

Koneet, laitteet ja välineet

Vammaiselle henkilölle voidaan korvata hänen vammansa tai sairautensa edellyttämän tarpeen mukaiset kokonaan tai osittain kohtuulliset kustannukset, jotka hänelle aiheutuvat koneiden, laitteiden tai välineiden hankkimisesta, ja joita hän tarvitsee esimerkiksi liikkumisessa, viestinnässä sekä henkilökohtaisessa suoriutumisessa kotona tai vapaa-ajan toiminnassa.

Asunnon muutostyöt

Vammaispalvelulain mukaisilla asunnon muutostöillä tuetaan vaikeavammaisen henkilön asumista omassa kodissa. Korvattavia muutostöitä ovat esimerkiksi ovien leventäminen, luiskan rakentaminen tai kylpyhuoneen ja WC:n muuttaminen tarkoituksenmukaiseksi.

Vaikeavammaiselle henkilölle korvataan asunnon muutostöistä aiheutuneet kohtuulliset kustannukset, jos hän vammansa tai sairautensa vuoksi välttämättä tarvitsee asuntoonsa muutoksia. Hakemus kustannusten korvaamiseksi on hyvä tehdä sosiaali- ja terveystoimialan keskukseen ennen kuin työt aloitetaan. Kustannukset on kuitenkin haettava viimeistään puolen vuoden kuluttua muutostöistä.

Henkilökohtainen avustaja

Vaikeavammainen voi saada henkilökohtaisen avustajan kotona selviytymisen tueksi ja kodin ulkopuolisten asioiden hoitamiseen. Henkilökohtaista avustajaa voi käyttää myös työssä, opiskelussa, harrastuksissa ja yhteiskunnallisessa osallistumisessa.

Vammaisen henkilön ja hänen avustajansa välille syntyy työsuhde. Vammaisen ja hänen avustajansa on tehtävä kirjallinen tai suullinen työsopimus. Vammainen määrää työtehtävät. Kunnan ja vammaisen henkilön välillä on korvaussuhde ja kotikunta avustaa vammaista palkan maksussa.

Henkilökohtaisen avun palvelusetelituottajarekisteri

Henkilökohtaisen avun palvelusetelin sääntökirja