Hyppää sisältöön

Päivittäisistä toimista selviytyminen

1.1.2023 alkaen riihimäkeläisten sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa Kanta-Hämeen hyvinvointialue eli Oma Häme. 

Hyvinvointialueuudistuksen astuttua voimaan 1.1.2023 sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy 11 Kanta-Hämeen kunnalta sekä kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle.   

Henkilökunnan ja palveluiden puhelinnumerot säilyvät. Sähköpostiosoitteet vaihtuvat muotoon etunimi.sukunimi@omahame.fi 1.1.2023 alkaen.

Palvelut jatkuvat kuten aiemmin: voit asioida samoissa toimipaikoissa kuin tälläkin hetkellä. Asiakkaita ja potilaita palvelevat pääsääntöisesti samat tutut ammattilaiset, tutulla terveysasemalla tai sosiaalihuollon palveluissa. Myös erikoissairaanhoidon palvelut löytyvät edelleen samoista paikoista. 

Ajankohtaisin tieto hyvinvointialueen palveluista löytyy Kanta-Hämeen hyvinvointialueen verkkosivuilta omahame.fi.

 

Vammaisena henkilönä sinulle voidaan korvata vammasi tai sairautesi edellyttämän tarpeen mukaiset kohtuulliset kustannukset kokonaan tai osittain, kun kustannukset aiheutuvat koneiden, laitteiden tai välineiden hankkimisesta, ja joita tarvitset esimerkiksi liikkumisessa, viestinnässä sekä henkilökohtaisessa suoriutumisessasi kotona tai vapaa-ajan toiminnassa.

Sen lisäksi voit saada henkilökohtaisen avustajan ja tukea asunnon muutostöihin.

  • Vammaispalvelulain mukaisilla asunnon muutostöillä tuetaan vaikeavammaisen henkilön asumista omassa kodissa. Korvattavia muutostöitä ovat esimerkiksi ovien leventäminen, luiskan rakentaminen tai kylpyhuoneen ja WC:n muuttaminen tarkoituksenmukaiseksi.

    Vaikeavammaisena henkilönä sinulle korvataan asunnon muutostöistä aiheutuneet kohtuulliset kustannukset, jos vammasi tai sairautesi vuoksi välttämättä tarvitset asuntoosi muutoksia. Hakemus kustannusten korvaamiseksi on hyvä tehdä sosiaalikeskukseen ennen kuin työt aloitetaan. Kustannukset on kuitenkin haettava viimeistään puolen vuoden kuluttua muutostöistä.

  • Vaikeavammaisena henkilönä voit saada henkilökohtaisen avustajan kotona selviytymisen tueksi ja kodin ulkopuolisten asioiden hoitamiseen. Henkilökohtaista avustajaa voit käyttää myös työssä, opiskelussa, harrastuksissa ja yhteiskunnallisessa osallistumisessa.

    Vammaisen henkilön ja hänen avustajansa välille syntyy työsuhde. Vammaisen ja hänen avustajansa on tehtävä kirjallinen tai suullinen työsopimus. Vammainen määrää työtehtävät. Kunnan ja vammaisen henkilön välillä on korvaussuhde ja kotikunta avustaa vammaista palkan maksussa.

Henkilökohtaisen avun palvelutuottajarekisteri

Henkilökohtaisen avun palvelusetelituottajarekisteri

Yritys, yhteyshenkilöPuhelinnumeroVerkkosivut
Aarre Avustajat Oy040 098 0256Aarre Avustajat
Alina / Elämä HelpoX Oy, Satu Mustajoki 044 755 6350Alina Riihimäki
Arjen Hoiva Oy044 219 4020
Arwe Oy050 308 2787
Debora Oy010 339 4400Mehiläisen koti- ja hoitajapalvelut
Inkilänhovi ry, Auli Uusi-Pantti050 300 3734Inkilänhovi
HoitoHaka, Kirsi Riikonen044 097 1460HoitoHaka
Kotipalvelu Mehiläinen Oy050 308 9326Kotipalvelu Mehiläinen
ONNI Hoiva (Med Group Oy) 09 8564 6542Onni
Palveluneliö Oy040 727 6011Palveluneliö
piika & sisar020 764 1641piika & sisar
Räiskylän hoiva Oy050 360 9706
050 541 6813
Räiskylän hoiva
Suomen Avustajapalvelut Oy 050 434 4456Suomen Avustajapalvelut

Lisätietoja