Hyppää sisältöön

Kehitysvammapalvelut

1.1.2023 alkaen riihimäkeläisten sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa Kanta-Hämeen hyvinvointialue eli Oma Häme. 

Hyvinvointialueuudistuksen astuttua voimaan 1.1.2023 sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy 11 Kanta-Hämeen kunnalta sekä kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle.   

Henkilökunnan ja palveluiden puhelinnumerot säilyvät. Sähköpostiosoitteet vaihtuvat muotoon etunimi.sukunimi@omahame.fi 1.1.2023 alkaen.

Palvelut jatkuvat kuten aiemmin: voit asioida samoissa toimipaikoissa kuin tälläkin hetkellä. Asiakkaita ja potilaita palvelevat pääsääntöisesti samat tutut ammattilaiset, tutulla terveysasemalla tai sosiaalihuollon palveluissa. Myös erikoissairaanhoidon palvelut löytyvät edelleen samoista paikoista. 

Ajankohtaisin tieto hyvinvointialueen palveluista löytyy Kanta-Hämeen hyvinvointialueen verkkosivuilta omahame.fi.

 

Tavoitteenamme on luoda kehitysvammaisille kuntalaisille mahdollisimman itsenäinen elämä.

 • Vammaispalvelun sosiaalityöntekijä/-ohjaaja auttaa asiakasta ja hänen omaistaan löytämään ja saamaan riittävät tuet ja palvelut oikeaan aikaan. Työntekijä huolehtii tarpeen mukaan myös yhteyksistä asiakkaan ja viranomaisten välillä.

  Palvelut käynnistyvät yhteydenotolla sosiaalityöntekijään/-ohjaajaan, joka kartoittaa asiakkaan tilanteen. Palvelusuunnitelmaan ja erityishuolto-ohjelmaan kirjataan asiakkaan tuen tarpeet ja sovitaan eri tahojen välinen yhteistyö.

 • Asumispalvelut on tarkoitettu täysi-ikäisille, jotka tarvitsevat tukea itsenäiseen asumiseensa. Asumispalvelujen tavoitteena on osallisuutta tukeva mahdollisimman itsenäinen elämä. Asumispalvelu voi olla tukipalveluja itsenäisesti asuvalle tai ryhmäasumista. Itsenäisesti asuvat saavat tukea asumisohjaajilta. Ryhmäasumista järjestetään kaupungin omassa asumisyksikkö Kivarissa sekä ostopalveluna.

 • Asumisvalmennus antaa mahdollisuuden kokeilla ja harjoitella itsenäiseen elämään liittyviä taitoja riittävän tuen avulla. Asumisvalmennusta järjestetään asumisyksikkö Kivarissa.

 • Peruskoulun tai jatko-opinnot päättäneille kehitysvammaisille nuorille ja aikuisille järjestetään työ- ja päivätoimintaa, joiden avulla tuetaan asiakkaiden yhteiskuntaan osallistumista. Työ- ja päivätoiminnan toteutus suunnitellaan asiakkaan yksilöllisen tarpeen perusteella. Työ- ja päivätoimintaa järjestetään toimintakeskus Rivakassa. Työtä on mahdollista tehdä myös työ- ja toimintakeskusten ulkopuolella, tavallisilla työpaikoilla. Silloin henkilöt työskentelevät useimmiten avustavissa tehtävissä.

  Työ- ja päivätoiminta voi sisältää muuan muassa

  • vuorovaikutustaitojen ja jokapäiväisten elämäntaitojen harjoittelua
  • luovaa toimintaa
  • ulkoilua ja muuta liikuntaa
  • opetusta
  • virkistystoimintaa
  • toimintakyvyn mukaisia työtehtäviä
 • Koululaisten aamu- ja iltapäivähoitoa järjestetään lapsille ja nuorille, jotka kehitysvammansa tai vaikean autismin vuoksi eivät pysty olemaan yksin kotona ennen koulupäivän aloittamista tai koulupäivän jälkeen. Palvelulla mahdollistetaan vanhempien työssäkäynti tai opiskelu päiväaikaan. Hoito on ryhmämuotoista toimintaa koulun yhteydessä.

 • Palvelu on tarkoitettu kehitysvammaiselle henkilölle lyhytaikaiseen, tilapäiseen hoidon tarpeeseen. Se toteutetaan asiakkaalle sopivassa ympäristössä. Lyhytaikainen hoito voi olla perhehoitoa tai ryhmämuotoista hoitoa lyhytaikaisen hoidon yksikössä.

 • Tukihenkilön tarkoituksena on tukea asiakasta kodin ulkopuolella harrastuksissa ja osallistumisessa sekä vahvistaa tuettavan itsenäistä selviytymistä eri tilanteissa.

 • Kehitysvammaisten henkilöiden terveydenhuolto on järjestetty samalla tavoin kuin muiden kuntalaisten terveyspalvelut. Perusterveydenhuollosta vastaa Riihimäen seudun terveyskeskus, josta ohjataan tarpeen mukaan erikoissairaanhoidon palveluihin.

  Kehitysvammaisuuteen liittyvissä erityiskysymyksissä (esim. kuntoutusuunnitelmat ja lääkärinlausunnot) terveyskeskuksessa palvelevat lääkäri Tiina Kemppi ja sairaanhoitaja Laura Virolainen. Heidät tavoittaa terveyskeskuksen ajanvarauksen kautta pyytämällä heidän yhteydenottoaan tai varaamalla ajan heidän nimellään.

Lisätietoja