Hyppää sisältöön
Kuvituskuva, kädenpuristus
Kuva: Pixabay

Työikäisten palvelut

Työikäisten sosiaalipalvelut ovat 18 vuotta täyttäneiden ja heidän perheidensä kanssa tehtävää suunnitelmallista sosiaalityötä, jonka tavoitteena on edistää asiakkaan itsenäistä selviytymistä. Työikäisten palveluissa kartoitetaan asiakkaan elämäntilannetta, tuen tarpeita, vahvuuksia ja voimavaroja. Asiakkaan kanssa arvioidaan palvelutarve ja laaditaan asiakassuunnitelma, etsitään vaihtoehtoja elämäntilanteen parantamiseksi ja muutoksen aikaansaamiseksi.

Työikäisten sosiaalipalvelut voi olla esimerkiksi ohjausta ja neuvontaa, asiakkaan motivointia, tukea ja ohjausta kohti työelämää, ratkaisujen etsimistä yhdessä asiakkaan kanssa arjen, asumisen ja taloudenhallinnan ongelmiin sekä sosiaalisissa kriisitilanteissa.

Palveluissa tehdään moniammatillista yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa tarvittavien sosiaalipalvelujen järjestämiseksi. Voit ottaa yhteyttä, jos tarvitset tukea esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

 • tarvitset tukea arkielämän hallintaan ja suunnitteluun
 • olet työtön ja tarvitset ohjausta jatkosuunnitelmiisi
 • sinulla on ongelmia asumisessa tai olet asunnoton
 • päihde- tai mielenterveysongelmat vaikeuttavat arkeasi ja asumistasi
 • olet velkaantunut tai tarvitset tukea, ohjausta tai neuvontaa taloudellisten vaikeuksien selvittämiseen
 • olet kohdannut äkillisen kriisin
 • Perustoimeentulotuki

  Kela myöntää perustoimeentulotukea ja kunta täydentävää sekä ehkäisevää toimeentulotukea.

  Perustoimeentulotukea sinun tulee hakea aina ensin Kelasta ennen täydentävän toimeentulotuen hakemista kunnasta. Perustoimeentulotuki hakemuksessasi sinä voit ilmoittaa kaikki ne menot, joihin haet toimeentulotukea.

  Kela toimittaa tarvittaessa perustoimeentulohakemuksesi kuntaan ja kunnassa tehdään päätös niistä menoista, jotka sisältyvät täydentävään ja ehkäisevään toimeentulotukeen. Voit toimittaa myös itse täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotukihakemuksesi kuntaan käsiteltäväksi.

  Perustoimeentulotukihakemus voidaan käsitellä Kelassa tarvittaessa myös kiireisenä. Kiireellisyyden perusteen voit mainita hakemuksessasi. Haettaessa Kelasta perustoimeentulotukea, liitetään hakemukseen tarvittavat tositteet. Hakemuksessa kerrotaan mitä liitteitä tarvitaan.

  https://www.kela.fi/toimeentulotuki-nain-haet

  Täydentävä toimeentulotuki

  Täydentävää toimeentulotukea haetaan kunnasta. Täydentävää toimeentulotukea voidaan myöntää silloin, kun sinulla tai perheelläsi on tarpeelliseksi katsottavia erityismenoja. Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen erityismenot arvioidaan aina asiakaskohtaisesti erityistä harkintaa käyttäen. Täydentävää toimeentulotukea voidaan hakea kunnasta myös kiireellisenä. Kiireellisyyden perusteet sinun tulee mainita hakemuksessasi. Täydentävänä toimeentulotukena voit hakea myös hautausavustusta kunnasta.

  Hautausavustus

  Hautausavustushakemus

  Ehkäisevä toimeentulotuki

  Ehkäisevää toimeentulotukea haetaan kunnasta. Ehkäisevän toimeentulotuen tarkoituksena on edistää sinun ja perheesi sosiaalista turvallisuutta ja omatoimista suoriutumista sekä ehkäistä syrjäytymistä ja pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta.

  Täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuen hakemus

 • Kanta-Hämeen TYP

  TYP on kunnan, TE-toimiston ja Kelan muodostama asiantuntija- ja palveluverkosto. Toimimme kaikissa Kanta-Hämeen kunnissa. Lue lisää TYPin omilta sivuilta.

  TYP-palvelut on tarkoitettu työnhakijoille, joiden työttömyys on pitkittynyt tai uhkaa pitkittyä ja jotka hyötyvät monialaisesta tuesta työllistymisensä edistämiseksi. Palvelun tavoitteena on löytää pitkäkestoinen ja asiakasta parhaalla mahdollisella tavalla tukeva ratkaisu. Ratkaisuna voi olla esimerkiksi työllistyminen, koulutus tai kuntoutus.

  Työ- ja elinkeinotoimisto, kunta tai Kela arvioi, onko työttömällä monialaisen yhteispalvelun tarve, kun työtön on:

  • saanut työmarkkinatukea vähintään 300 päivää työttömyyden perusteella,
  • täyttänyt 25 vuotta ja ollut työtön yhtäjaksoisesti 12 kuukautta tai
  • alle 25-vuotias ja ollut työtön yhtäjaksoisesti kuusi kuukautta.

  Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (Finlex)

  Laki kuntouttavasta työtoiminnasta (Finlex)

 • Jokapäiväisessä elämässä saattaa tulla vastaan tilanne, jolloin ehkä kaipaamme tueksemme ulkopuolista, puolueetonta neuvotteluapua. Kyseessä saattaa olla vahingossa rikottu ikkuna, naapurien välinen eripura, kunnianloukkauksena koettu sanominen tai rikosilmoitukseen johtanut tapahtuma. Tällöin jokaisella on mahdollisuus tiedustella apua rikos- ja riita-asioiden sovittelusta.

  Rikos- ja riita-asioiden sovittelu on lakiin (1015/2005) perustuvaa, vapaaehtoista, luottamuksellista ja maksutonta palvelua, jossa osapuolet voivat kohdata toisensa turvallisesti, tasavertaisesti ja vaikuttaa itse oman asiansa ratkaisuun. Osapuolet pääsevät käymään vuoropuhelua rikoksesta tai riidasta ja sen seurauksista ja miten asia mahdollisesti voidaan hyvittää tai korjata.

  Sovittelussa voidaan käsitellä rikosasioita (esim. vahingonteot, pahoinpitelyt, varkaudet, ryöstöt, omaisuusrikokset, luvattomat käytöt ja käyttövarkaudet, kotirauhan rikkomiset, kunnianloukkaukset) ja pienehköjä riita-asioita. Myös alle 15-vuotiaiden tekemiä rikoksia voidaan sovitella. Sovittelu edellyttää kuitenkin kaikkien osapuolten suostumusta.

  Sovittelijoina toimivat vapaaehtoiset, vaitiolovelvolliset, tehtävään koulutetut sovittelijat ammattihenkilöstön ohjauksessa ja valvonnassa.

  Yhteystiedot

  Kanta-Hämeen sovittelutoiminnan tuottamisesta vastaa Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, jonka sivuilta löydät lisää tietoa asiasta. Ota rohkeasti yhteyttä!

Yhteystiedot