Hyppää sisältöön
Hoitaja ja ikäihminen juttelevat.
Kuva: Unsplash

Sote-uudistus

Sote-uudistuksessa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueille 1.1.2023. Kanta-Hämeen hyvinvointialueen palveluksessa työskentelee jatkossa noin 6 500 työntekijää.

Uudistuksen tavoitteena on turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut hyvinvointialueella asuville. Muita tavoitteita ovat:

  • palvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden parantaminen
  • hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen
  • ammattitaitoisen työvoiman saannin turvaaminen
  • ikääntymisen ja syntyvyyden laskun aiheuttamiin haasteisiin vastaaminen ja
  • kustannusten kasvun hillitseminen.

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen valmistelua on heinäkuusta 2021 johtanut väliaikainen valmistelutoimielin (VATE). Maaliskuusta 2022 alkaen valmisteluvastuu siirtyy aluevaltuustolle, jossa on 59 aluevaaleilla valittua valtuutettua. Aluevaltuusto vastaa ja päättää hyvinvointialueen toiminnasta ja taloudesta. Se pitää huolta myös siitä, että asukkailla on monipuolisesti mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa hyvinvointialueen toimintaan.