Hyppää sisältöön

Kuntoutumisyksiköt

Kalevanrinteen kuntoutumisyksikkö

Kalevanrinne on mielenterveyskuntoutujille tarkoitettu tehostetun palveluasumisen yksikkö Riihimäen keskustassa.

Kalevanrinne on tarkoitettu kuntoutujille, jotka tarvitsevat jatkuvaa hoitajien apua ja ohjausta suoriutuakseen päivittäisistä toiminnoistaan vuorokauden kaikkina aikoina. Kuntoutuja tarvitsee tukea mm. arjen askareissa, itsensä hoitamisessa, vuorokausirytmin ylläpidossa, lääkehoidossa, sosiaalisten taitojen harjoittelussa ja kaupungilla liikkumisessa.

Kaikessa ohjauksessa otetaan huomioon kuntoutussuunnitelman teon yhteydessä esiin tulleet kuntoutujan omat voimavarat, tiedot ja taidot. Tavoitteena on se, että kuntoutuja selviytyy paremmin arjesta omia voimavarojaan hyödyntäen.

Tiilikadun kuntoutumisyksikkö

Tiilikadun kuntoutumisyksikkö tuottaa kuntouttavaa asumispalvelua, lyhytaikaista kuntoutusta sekä tuettua asumista. Tiilikadun kuntoutumisyksikössä on yksi kriisipaikka, jolla pyritään vastaamaan äkilliseen lyhytaikaiseen tarpeeseen.

Kuntoutus

  • Riihimäen kaupungin Tiilikadun kuntoutumisyksikkö tarjoaa kuntouttavaa asumispalvelua eri elämänhallinnan haasteissa, mielenterveys- ja päihdeongelmissa. Talon toimintaa ohjaa päihteettömyys ja yhteisöllisyys.

    Asiakkaat ohjautuvat Tiilikadun kuntoutumisyksikköön sosiaalityöntekijän kautta, joka tekee asiakkaalle asumispäätöksen. Asiakkaalle tehdään kuntoutussuunnitelma, joka tarkistetaan yhteistyössä säännöllisesti sosiaalityöntekijän kanssa.

    Lyhtytaikaiseen kuntoutukseen tai intervallipaikalle voi tulla henkilö, kenellä on oma asunto, mutta joka tarvitsee intensiivistä tukea elämänhallinnan äkillisesti heiketessä esimerkiksi retkahduksen tai äkillisen elämänkriisin takia. Päätöksen kuntoutuksesta tekee alueen sosiaalityöntekijä.

  • Kriisipaikalle voidaan tulla lyhytaikaisesti äkillisen elämäntilanteen muuttuessa tai jonkin äkillisen elämätilanteen kriisiytyessä. Päätöksen kriisipaikalle tulosta tekee sosiaalityö.

  • Tuetussa asumisessa asiakkaat asuvat omissa kodeissaan. Päihde- ja mielenterveystyö (Tassu-tiimi) tekee tuettua asumista kuntouttavalla työotteella antaen ohjausta ja tukea erilaisissa elämänhallinnallisissa asioissa.