Hyppää sisältöön

Lapsiperheiden kotipalvelu

1.1.2023 alkaen riihimäkeläisten sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa Kanta-Hämeen hyvinvointialue eli Oma Häme. 

Hyvinvointialueuudistuksen astuttua voimaan 1.1.2023 sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy 11 Kanta-Hämeen kunnalta sekä kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle.   

Henkilökunnan ja palveluiden puhelinnumerot säilyvät. Sähköpostiosoitteet vaihtuvat muotoon etunimi.sukunimi@omahame.fi 1.1.2023 alkaen.

Palvelut jatkuvat kuten aiemmin: voit asioida samoissa toimipaikoissa kuin tälläkin hetkellä. Asiakkaita ja potilaita palvelevat pääsääntöisesti samat tutut ammattilaiset, tutulla terveysasemalla tai sosiaalihuollon palveluissa. Myös erikoissairaanhoidon palvelut löytyvät edelleen samoista paikoista. 

Ajankohtaisin tieto hyvinvointialueen palveluista löytyy Kanta-Hämeen hyvinvointialueen verkkosivuilta omahame.fi.

 

Lapsiperheiden kotipalvelu on asumiseen, hoitoon ja huolenpitoon, toimintakyvyn ylläpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen, asiointiin sekä muihin jokapäiväiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista. Keskeisenä tavoitteena on perheen omien voimavarojen vahvistaminen.

Lapsiperheillä tarkoitetaan yhden tai kahden vanhemman perheitä, joilla on vähintään yksi samassa taloudessa asuva alle 18-vuotias lapsi.

 • Kotipalvelua annetaan sairauden, synnytyksen, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn perusteella niille henkilöille, jotka tarvitsevat apua edellä mainituissa tehtävissä ja toiminnoissa. Kotipalveluna annettava apu voi olla myös konkreettista auttamista kotitöissä, esimerkiksi siivousta ja tiskausta.

  Lapsiperheiden kotipalvelu on aina tilapäistä ja lyhytkestoista, ongelmia ennaltaehkäisevää, hyvinvointia tukevaa, mutta kuitenkin perheelle sillä hetkellä välttämätöntä. Kotipalvelu on perheelle maksullista. Lastensuojelun tukitoimenpiteenä annettava kotipalvelu on maksutonta.

 • Tilapäinen kotipalvelu on tilapäistarpeisiin tarkoitettua perheiden arjessa selviytymisen tukemista. Tilapäisen kotipalvelun tarkoituksena on auttaa perhettä selviytymään itsenäisesti tai sen aikana voidaan arvioida pidempiaikaisten palveluiden tarvetta.

  Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu tuotetaan palvelusetelillä, jolloin asiakas ei maksa asiakas- maksua, vaan omavastuuosuuden palvelusta. Tilanteissa, joissa asiakas kieltäytyy palvelusetelistä, käytetään ostopalveluita, ostopalveluna tuotettavan palvelun asiakasmaksu on 12,50 euroa/ tunti.

 • Jatkuva ja säännöllinen kotipalvelu on tarkoitettu pitkittyneisiin ja välttämättömiin, kuitenkin aina määräaikaisiin tuen tarpeisiin. Avun tavoitteena on vanhempien omien voimavarojen vahvistaminen.

  Lapsiperheen säännöllisestä kotipalvelusta on kyse, jos asiakas saa palvelua vähintään kerran viikossa ja lisäksi palvelun sen alkamisesta lukien arvioidaan kestävän vähintään kaksi kuukautta tai jos palvelu on tosiasiallisesti kestänyt vähintään kaksi kuukautta (jatkuva ja säännöllinen kotona annettava palvelu).

  Lapsiperheiden säännöllinen kotipalvelu tuotetaan ensisijaisesti palvelusetelillä, jolloin asiakas ei maksa asiakasmaksua, vaan omavastuuosuuden palvelusta. Tilanteissa, joissa asiakas kieltäytyy palvelusetelistä, kotipalvelusta peritään asiakasmaksu palvelun määrän, asiakkaan maksukyvyn ja perhekoon mukaan. Maksu saa olla enintään maksutaulukon osoittaman maksuprosentin suuruinen tulorajan ylittävistä kuukausituloista.

  • vanhemman yllättävä sairastuminen tai muu kriisitilanne perheessä
  • vanhemman uupumus ja/tai masennus
  • vaikea elämäntilanne
  • lastenhoidollinen ja kasvatuksellinen ohjaus
  • perheen arkirutiinien hallinta ja vahvistaminen
  • perheen oman toimintakyvyn tukeminen muutostilanteessa
  • vanhemman välttämätön asiointi (esim. sairaala- tai terapiakäynnit)

  Kotipalvelua ei anneta:

  • äkillisesti sairastuneen lapsen hoitoon
  • pitkäkestoiseen päivittäiseen lapsen hoitoon
  • kotona tehtävän etätyön, opiskelun ja harrastuksen vuoksi
  • henkilökohtaisen avustajan tarpeeseen
  • vanhemman työssäkäynnin mahdollistamiseksi
  • kuljetuspalveluksi

  Riihimäellä lapsiperheiden kotipalvelua järjestetään yksityisten palveluntuottajien tuottamana palvelusetelillä.

Tulorajat

Perheen koko, henkilömäärä123456
Tuloraja, euroa kuukaudessa59811031731214025912876

Maksutaulukko

Maksuprosentti perheen koon mukaan

Palvelutunnit Kuukaudessa12345 
4 tuntia tai vähemmän8,007,006,006,006,006,00
510,008,757,507,507,507,50
612,0010,509,009,009,009,00
714,0012,2510,5010,5010,5010,50
816,0014,0012,0012,0012,0012,00
917,0014,7512,5012,5012,5012,00
1018,0015,5013,0013,0013,0012,00
1119,0016,2513,5013,5013,5012,00
1220,0017,0014,0014,0014,0012,00
1321,0017,7514,5014,5014,0012,00
1422,0018,5015,0015,0014,0012,00
1523,0019,2515,5015,5014,0012,00
1624,0020,0016,0016,0014,0012,00
1724,5020,5016,5016,0014,0012,00
1825,0021,0017,0016,0014,0012,00
1925,5021,5017,5016,0014,0012,00
2026,0022,0018,0016,0014,0012,00
2126,5022,5018,5016,0014,0012,00
2227,0023,0019,0016,0014,0012,00
2327,5023,5019,0016,0014,0012,00
2428,0024,0019,0016,0014,0012,00
2528,5024,0019,0016,0014,0012,00
2629,0024,0019,0016,0014,0012,00
2729,5024,0019,0016,0014,0012,00
2830,0024,0019,0016,0014,0012,00
2930,5024,0019,0016,0014,0012,00
3031,0024,0019,0016,0014,0012,00
3131,5024,0019,0016,0014,0012,00
3232,0024,0019,0016,0014,0012,00
3332,5024,0019,0016,0014,0012,00
3433,0024,0019,0016,0014,0012,00
3533,5024,0019,0016,0014,0012,00
3634,0024,0019,0016,0014,0012,00
3734,5024,0019,0016,0014,0012,00
38 tai enemmän35,0024,0019,0016,0014,0012,00

Yhteystiedot