Hyppää sisältöön

Ankkuri

1.1.2023 alkaen riihimäkeläisten sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa Kanta-Hämeen hyvinvointialue eli Oma Häme. 

Hyvinvointialueuudistuksen astuttua voimaan 1.1.2023 sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy 11 Kanta-Hämeen kunnalta sekä kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle.   

Henkilökunnan ja palveluiden puhelinnumerot säilyvät. Sähköpostiosoitteet vaihtuvat muotoon etunimi.sukunimi@omahame.fi 1.1.2023 alkaen.

Palvelut jatkuvat kuten aiemmin: voit asioida samoissa toimipaikoissa kuin tälläkin hetkellä. Asiakkaita ja potilaita palvelevat pääsääntöisesti samat tutut ammattilaiset, tutulla terveysasemalla tai sosiaalihuollon palveluissa. Myös erikoissairaanhoidon palvelut löytyvät edelleen samoista paikoista. 

Ajankohtaisin tieto hyvinvointialueen palveluista löytyy Kanta-Hämeen hyvinvointialueen verkkosivuilta omahame.fi.

 

Moniammatilliseen Ankkuritiimiin kuuluvat poliisi, sosiaalityöntekijä, erityisnuorisotyöntekijät ja psykiatrinen sairaanhoitaja. Työntekijöiden toimipisteet ovat Riihimäen poliisiasemalla, Temppelikatu 8 ja Nuorisokeskus Monarilla, Uudenmaankatu 1.

Ankkuritoiminnan tavoitteena ja tarkoituksena on

  • varhainen ja nopea puuttuminen alaikäisten rikolliseen käyttäytymiseen ja rikoskierteen katkaiseminen,
  • nuoren asiakkaan kokonaisvaltaisen elämäntilanteen ja avun tarpeen selvittäminen sekä tarkoituksenmukaisen avun ja tuen piiriin ohjaaminen,
  • varhainen ja nopea puuttuminen lähisuhde- ja perheväkivaltaan,
  • asiakkaan ja perheen elämäntilanteen ja tuen tarpeen kokonaisvaltainen kartoittaminen,
  • avun ja tuen tarjoaminen jatkotyöskentelyyn,
  • ohjaaminen muun tarkoituksenmukaisen avun ja tuen piiriin sekä
  • sisäisen turvallisuuden lisääminen moniviranomaisyhteistyöllä muun muassa radikalisoitumisen ja ekstremismin ehkäisy ilman ikärajaa.

 

Yhteystiedot:

Sep­pä­nen Sari, Psykiatrinen sairaanhoitaja, Ankkuritiimi, poliisilaitoksen sosiaalityö
p. 040 330 4233, sari.seppanen@omahame.fi

Läh­de­nie­mi Sari, Erityisnuorisotyöntekijä, Nuorisopalvelut, kohdennettu nuorisotyö
p. 040 330 4719, sari.lahdeniemi@riihimaki.fi

Kon­tio-Ke­ro­nen Ca­ri­ta, Erityisnuorisotyöntekijä, Nuorisopalvelut,
kohdennettu nuorisotyö, p. 040 330 4717, carita.kontio-keronen@riihimaki.fi

Läh­de Tii­na, Vanhempi rikoskonstaapeli, Ankkuritiimi
p. 029 543 7951, tiina.lahde@poliisi.fi