Hyppää sisältöön

Tukipalvelut

1.1.2023 alkaen riihimäkeläisten sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa Kanta-Hämeen hyvinvointialue eli Oma Häme. 

Hyvinvointialueuudistuksen astuttua voimaan 1.1.2023 sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy 11 Kanta-Hämeen kunnalta sekä kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle.   

Henkilökunnan ja palveluiden puhelinnumerot säilyvät. Sähköpostiosoitteet vaihtuvat muotoon etunimi.sukunimi@omahame.fi 1.1.2023 alkaen.

Palvelut jatkuvat kuten aiemmin: voit asioida samoissa toimipaikoissa kuin tälläkin hetkellä. Asiakkaita ja potilaita palvelevat pääsääntöisesti samat tutut ammattilaiset, tutulla terveysasemalla tai sosiaalihuollon palveluissa. Myös erikoissairaanhoidon palvelut löytyvät edelleen samoista paikoista. 

Ajankohtaisin tieto hyvinvointialueen palveluista löytyy Kanta-Hämeen hyvinvointialueen verkkosivuilta omahame.fi.

Ateriapalvelu

Monipuolinen, päivittäinen ja säännöllinen ravinnon saanti on ikäihmisen terveyden ja toimintakyvyn säilymisen kannalta tärkeää. Jos aterian valmistaminen ei onnistu enää omatoimisesti, on ruokailumahdollisuus järjestetty Riihikodissa (Kontiontie 73), Attendon yksiköissä ja Inkilänhovissa.

Henkilöitä, jotka eivät toimintakyvyn alenemisen vuoksi kykene käyttämään kodin ulkopuolisia ruokapalveluita, opastetaan hankkimaan ateriapalvelua kotiin kuljetettuna yksityisiltä palveluntuottajilta.

Sotainvalideilla, joiden haitta-aste on vähintään 10 prosenttia,  ja sotaveteraaneilla, on oikeus saada lounasseteleitä tai kotiin kuljetettu ateria maksutta.

Kauppakassipalvelu

Kauppakassipalvelua tuottaa kolme kauppaa. Lisätietoja palveluneuvonnasta.

Peseytymis- ja saunapalvelu

Kylvetys- ja saunapalvelua annetaan henkilöille, joilla ei ole kotona peseytymismahdollisuutta, ja jotka tarvitsevat apua peseytymisessä. Kylvetys- ja saunapalvelua järjestetään Riihikodissa. Asiakkaille järjestetään kuljetus.

Siivouspalvelu

Pelkkää siivousapua järjestetään ainoastaan sotainvalideille (haitta-aste vähintään 10 prosenttia) ja sotaveteraaneille. Yksityisten palveluntuottajien yhteystietoja löytyy vanhusten palveluoppaasta.

Lisätietoja

Ikäihmisten palveluneuvonta ja -ohjaus
p. 019 758 4364, palveluneuvonta.riihimaki@omahame.fi
Puhelinajat maanantaista perjantaihin kello 8-11. Muina aikoina voi jättää viestin vastaajaan.