Hyppää sisältöön

Tukipalvelut

Ateriapalvelu

Monipuolinen, päivittäinen ja säännöllinen ravinnon saanti on ikäihmisen terveyden ja toimintakyvyn säilymisen kannalta tärkeää. Jos aterian valmistaminen ei onnistu enää omatoimisesti, on ruokailumahdollisuus järjestetty Riihikodissa (Kontiontie 73), Attendon yksiköissä ja Inkilänhovissa.

Henkilöitä, jotka eivät toimintakyvyn alenemisen vuoksi kykene käyttämään kodin ulkopuolisia ruokapalveluita, opastetaan hankkimaan ateriapalvelua kotiin kuljetettuna yksityisiltä palveluntuottajilta.

Sotainvalideilla, joiden haitta-aste on vähintään 10 prosenttia,  ja sotaveteraaneilla, on oikeus saada lounasseteleitä tai kotiin kuljetettu ateria maksutta.

Kauppakassipalvelu

Kauppakassipalvelua tuottaa kolme kauppaa. Lisätietoja palveluneuvonnasta.

Peseytymis- ja saunapalvelu

Kylvetys- ja saunapalvelua annetaan henkilöille, joilla ei ole kotona peseytymismahdollisuutta, ja jotka tarvitsevat apua peseytymisessä. Kylvetys- ja saunapalvelua järjestetään Riihikodissa. Asiakkaille järjestetään kuljetus.

Siivouspalvelu

Kaupunki järjestää pelkkää siivousapua ainoastaan sotainvalideille (haitta-aste vähintään 10 prosenttia) ja sotaveteraaneille. Yksityisten palveluntuottajien yhteystietoja löytyy vanhusten palveluoppaasta.

Lisätietoja

Ikäihmisten palveluneuvonta ja -ohjaus

Ikäihmisten palveluneuvonta ja -ohjaus

Aukioloajat

Puhelinajat maanantaista perjantaihin kello 8-11 sekä ma, ti, to ja pe kello 13-15. Muina aikoina voi jättää viestin vastaajaan.