Hyppää sisältöön

Nuorisotyö koulussa

Koulukummitoiminta

Riihimäen kaupungin nuorisopalvelut ja Riihimäen seurakunta toteuttavat koulukummitoimintaa tiiviissä yhteistyössä. Matalan kynnyksen koulukummitoiminta voi olla esimerkiksi pelailua, visailua, keskusteluja, äänestyksiä tai koulun tapahtumissa tai teemapäivissä mukana olemista.

Kaikille yläkouluille (Harjunrinne, Pohjolanrinne ja Kara) on nimetty omat vastuuhenkilöt eli koulukummit. He ovat muodostaneet työpareja siten, että sekä nuorisopalveluiden että seurakunnan vastuutyöntekijät ovat samaan aikaan viikkovierailulla omilla kouluillaan.

Nuoriso-ohjaajan rooli koulupäivässä on olla ylimääräinen aikuinen, jolla on aikaa kuunnella, jutella ja olla nuorten kanssa. Koulukummit vierailevat omilla kouluillaan ruokavälituntien aikana. Koulukummit osallistuvat myös oman koulunsa tapahtumien suunnitteluun ja vastaavat yksittäisten luokkien yhteisöllisyyden kehittämisestä koulun tarpeiden mukaan.

Harjunrinteen koulu

Viikkovierailut tiistaisin klo 10.45 – 12.20

Pohjolanrinteen koulu

Viikkovierailut tiistaisin klo 10.45 – 12.20

Karan koulu

Viikkovierailut keskiviikkoisin klo 10.45 – 12.20

Ryhmäytykset koululuokille

Koulu voi tilata täsmäryhmäytystä haasteelliseksi koetulle luokalle, joka tarvitsee tukea yhteisöllisyyteen ja ryhmässä toimimiseen liittyvissä asioissa. Ryhmäytys räätälöidään tapauskohtaisesti ja ryhmäytyksen jälkeen arvioidaan, onko jatkotyöskentelylle tarvetta. Ryhmäytyksestä tehdään kirjallinen raportti koulua varten.

Täsmäryhmäytystä voidaan tehdä joko koululla viikoittaisen vierailun aikana tai erikseen sovittuna aikana esimerkiksi nuorisokeskus Monarilla tai seurakunnan tiloissa.

Lisätietoja ryhmäytyksistä saa koulukummeilta.

7. luokkalaisten ryhmäytykset

Seitsemäsluokkalaisten ryhmäytyspäivät järjestetään syyslukukauden alkupuolella yhteistyössä nuorisopalveluiden, seurakunnan, oppilashuollon, liikuntapalveluiden, Nuorten palvelupiste Nupin sekä poliisin Ankkuri-tiimin kanssa. Päivän aikana on tarkoitus rakentaa uuden luokan yhteishenkeä ja tutustua luokkatovereihin yhdessä toimien. Ryhmäytyspäivän koordinaattorina toimii kunkin yläkoulun kuraattori.

Koulunuorisotyö

Riihimäen nuorisopalvelut sai alkuvuodesta 2021 valtion hankeavustuksen kouluissa tehtävän nuorisotyön vahvistamiseen ja kehittämiseen. Hankkeen rahoituksella palkattiin koulunuorisotyöntekijä Mirja Päivinen. Tarkoituksena on lisätä nuorisotyön resurssia yläkouluissa siten, että koulunuorisotyöntekijä on yhden kokonaisen päivän viikosta koululla ja näin ollen mahdollistaa matalan kynnyksen kohtaamiset oppilaiden kanssa. Tarjolla on keskustelun lisäksi apua ja ohjausta tarvittaessa, pienryhmätoimintaa sekä vinkkejä vapaa-ajanviettoon. Koulunuorisotyöntekijä työskentelee myös koulun osallisuusasioiden parissa, on mukana koulukummitoiminnassa, sekä osallistuu luokkien ryhmäytyksiin yhdessä nuorisotyöntekijöiden kanssa. Koulunuorisotyöntekijä saattaa osallistua myös joihinkin opetustunteihin.

Koulunuorisotyöntekijä löytyy myös whatsappista, facebookista ja instagramista, saatat tavoittaa hänet myös nuorisotalo Monarilta. Myös vanhemmat voivat kääntyä koulunuorisotyöntekijän puoleen esimerkiksi silloin, kun erilaiset huolet koulussa tai kotona painavat oppilaan mieltä, ”kouluun ei jaksa lähteä”, läksyjä on usein tekemättä, kaveripiirissä on hankaluuksia tms. Koulunuorisotyöntekijä ohjaa tarvittaessa oppilashuollon palveluiden piiriin.

Erityisnuorisotyö kouluissa

Erityisnuorisotyö jatkaa työskentelyä yläkoulujen oppilaiden kanssa. Erityisnuorisotyöntekijöihin voit olla yhteydessä joko suoraan tai koulunuorisotyöntekijän kautta. Erityisnuorisotyöntekijät kohtaavat nuoria yksittäin joko kasvotusten tai sosiaalisen median välityksellä.

Etsivä nuorisotyö oppilaitoksissa

Valtion hankeavustuksella on vuoden 2021 alusta aloitettu oppilaitosyhteistyö Riihimäen lukiossa ja Hämeen ammattikorkeakoulun Riihimäen toimipisteessä. Etsivä nuorisotyö voi työskennellä kohdennetusti niiden opiskelijoiden kanssa, joita oppilaitos ei tavoita tai joilla on haasteita opiskeluun heijastuvilla elämän osa-alueilla.