Hyppää sisältöön

Nuoriso-ohjaajat

Nuoriso-ohjaajan työ on ohjata, toteuttaa ja luoda edellytyksiä nuorten vapaaehtoiselle, heidän omista lähtökohdistaan syntyvälle vapaa-ajantoiminnalle ja harrastuksille. Nuoriso-ohjaajat myös suunnittelevat ja järjestävät kulttuuri-, liikunta-, seikkailu-, leiri-, retki- ja elämystoimintaa. Työn tavoitteena on tukea nuoren yhteisöllisyyttä ja yksilöllistä kasvua auttamalla häntä omien voimavarojen tunnistamisessa, oman identiteetin vahvistamisessa sekä elämänhallinnan taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämisessä. Työn luonne ja sisältö on monipuolistunut ja laaja-alaistunut kunnallisen nuorisotyön verkottuessa koulun ja muiden kasvatus- ja sosiaalialan toimijoiden kanssa. Riihimäellä toimii tällä hetkellä kolme nuoriso-ohjaajaa ja yksi oppisopimuksella opiskeleva.

Lisätietoja