Hyppää sisältöön
Kuvassa kaide ja vihrerkasveja

Näyttelyt ja tapahtumat

Huom! Kirjastorakennus on remontin vuoksi suljettu kesäkuuhun 2022 saakka.

Re­mon­tin vuok­si kir­jas­tos­sa ei ole näyt­te­lyi­tä en­nen ke­sää 2022.
Kirjastossa on erilaisia näyttelytiloja, joita voi hakea oman tai ryhmän näyttelyn pitämiseen.

Sa­mu­li Pa­ro­sen sali
Näyttely- ja monitoimitila 1. kerroksessa, pinta-ala 112 m²
Salissa voi olla enintään 80 henkeä

Käytettävissä flyygeli

Samuli Parosen salia voi vuokrata taide- ja harrastusnäyttelyihin ja rajoitetusti muihin tilaisuuksiin. Sali on avoinna kirjaston aukioloaikojen mukaisesti. Salin vuokra on 20,18 €/h (muut tilaisuudet).

Hakemuslomakkeita voi tulostaa itse: tilahakemus.pdf. Lomakkeita saa myös vahtimestareilta.

Tilavaraukset ja tiedustelut:

Ai­kuis­ten­osas­ton kiin­teät vit­rii­nit
8 kpl  2. kerroksessa, ylätaso
Koko 41,5 x 66,5 cm ja korkeus 13 cm, lukollisia

Aikuistenosaston kiinteitä vitriineitä voi varata pienempiin näyttelyihin ja ne ovat maksuttomia. Vitriininäyttelyt vaihtuvat kuukausittain.

Las­ten­osas­ton vit­rii­nit
1-2 kpl 2.kerroksessa lasten- ja nuorten osastolla.

Lasten- ja nuortenosastolla on lukittavia näyttelyvitriinejä.

Kirjastolaki (1492/2016) määrittelee yleisesti myös kirjastojen tapahtumatoimintaa. Lähtökohtia kirjastolain tavoitteen toteuttamisessa ovat yhteisöllisyys, moniarvoisuus ja kulttuurinen moninaisuus. Riihimäen kaupunginkirjaston tapahtumatoimintaa ohjaa lisäksi ajankohtaisuus ja paikallisuus. Ensisijalla ovat yleishyödylliset, ei-kaupalliset tapahtumat. Tapahtumatoimintaa koordinoi tapahtuma- ja tiedotustiimi.

Kirjastossa järjestetään aktiivisesti monenlaisia tapahtumia satutunneista kirjailijavierailuihin ja muihin yleisötilaisuuksiin. Lisäksi kirjasto tarjoaa kokoontumistiloja yhdistys- ja harrastustoimintaan. Se järjestää myös tapahtumia kirjaston ulkopuolella ja osallistuu mahdollisuuksien mukaan muiden tahojen järjestämiin tapahtumiin.

Vuonna 2019 kirjastossa tai muualle hakeutuen järjestettiin 240 yleisötilaisuutta, harrastepiiriä tai muuta tapahtumaa. Näyttelyitä kirjastossa järjestettiin 37 pois lukien kirjanäyttelyt.

 • Kirjasto järjestää tapahtumia myös asiakastoiveiden pohjalta. Ehdottamasi tapahtuma voi olla esimerkiksi kirjailijavierailu, luento, konsertti tai työpaja. Tapahtumat valitsee ehdotusten pohjalta kirjasto ja ne pidetään kirjaston aukioloaikoina.

  Jos vastaat ehdottamasi tapahtuman sisällöstä itse, muistathan ilmoittaa myös yhteystietosi. Ellei tapahtuman toteuttaja ole tiedossasi, voit ehdottaa pelkästään tapahtuman aihetta. Tapahtuma voi olla kertaluonteinen tai toistuva. Kirjasto ei peri tilavuokraa tapahtumista, joiden järjestämiseen se itse aktiivisesti osallistuu.

  Täytä sähköinen lomake Ehdotan tapahtumaa kirjaston järjestettäväksi

 • Voit toivoa kirjaston tiloja myös omaan käyttöösi esimerkiksi kokousta, työpajaa, luentoa tai konserttia varten. Tapahtumat valitsee ehdotusten pohjalta kirjasto. Lisätietoja näyttelytilojen varaamisesta.

  Huomaathan, että järjestäessäsi tapahtuman itse olet päävastuussa käytännön järjestelyistä ja tiedottamisesta. Mahdollinen tilavuokra määräytyy tilan ja varausajan perusteella. Varattu tila on käytössäsi kirjaston aukioloaikoina. Varaus voi olla kertaluonteinen tai toistuva.

  Täytä sähköinen lomake Ehdotan itse järjestämääni tapahtumaa kirjastoon

Käytössä olevat tilat

 • (1. kerros, 37 m²)

  Opintosali on tarkoitettu hiljaiseksi tilaksi esimerkiksi opiskelutarkoituksiin. Sen lisäksi sitä voidaan varata ryhmätyö- ja kokoustilaksi pienemmille ryhmille 1 – 4 tunniksi kerrallaan. Opintosaliin mahtuu kerralla enintään 30 henkilöä. Perusvarustus: lukupöydät, videotykki ja valkokangas, liitutaulu. Muilta kuin kaupungin toimijoilta peritään mahdollinen tilavuokra, josta sovitaan erikseen kirjaston kanssa.

 • (1. kerros, 112 m²)

  Samuli Parosen salissa pidetään pääasiassa näyttelyjä, mutta siellä voi järjestää mahdollisuuksien mukaan myös yleisötilaisuuksia. Salia voi varata 1 – 4 tunniksi kerrallaan enintään 80 henkilön käyttöön. Perusvarustus: videotykki ja valkokangas, flyygeli, tarvittaessa langaton tai langallinen äänentoisto. Muilta kuin kaupungin toimijoilta peritään mahdollinen tilavuokra, josta sovitaan erikseen kirjaston kanssa.

 • (2. kerros, 42 m²)

  Satuhuoneessa kirjasto järjestää muun muassa satutunteja ja koululuokkien kirjavinkkauksia. Muina aikoina tilaa voi käyttää vapaasti vaikkapa leikkimiseen, piirtämiseen ja askarteluun. Satuhuonetta ei voi varata omaan käyttöön.