Hyppää sisältöön
Koristeellinen kuva.
Kuva: Pixabay

Ehkäisevä päihdetyö

1.1.2023 alkaen riihimäkeläisten sosiaali- ja terveyspalveluista on vastannut Kanta-Hämeen hyvinvointialue eli Oma Häme. 

Hyvinvointialueuudistuksen astuttua voimaan 1.1.2023 sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy 11 Kanta-Hämeen kunnalta sekä kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle.   

Henkilökunnan ja palveluiden puhelinnumerot säilyvät. Sähköpostiosoitteet vaihtuvat muotoon etunimi.sukunimi@omahame.fi 1.1.2023 alkaen.

Palvelut jatkuvat kuten aiemmin: voit asioida samoissa toimipaikoissa kuin tälläkin hetkellä. Asiakkaita ja potilaita palvelevat pääsääntöisesti samat tutut ammattilaiset, tutulla terveysasemalla tai sosiaalihuollon palveluissa. Myös erikoissairaanhoidon palvelut löytyvät edelleen samoista paikoista. 

Ajankohtaisin tieto hyvinvointialueen palveluista löytyy Kanta-Hämeen hyvinvointialueen verkkosivuilta omahame.fi.

 

Ehkäisevä päihdetyö on toimintaa, jonka tavoitteena on edistää terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia edistämällä päihteettömiä elämäntapoja, ehkäisemällä ja vähentämällä päihdehaittoja sekä lisäämällä päihdeilmiön ymmärrystä ja hallintaa. Ehkäisevän päihdetyön keinoin pyritään vähentämään päihteiden kysyntää, saatavuutta ja tarjontaa sekä haittoja.

Ehkäisevällä päihdetyöllä vaikutetaan päihdehaitoilta suojaaviin tekijöihin ja niiden riskitekijöihin, päihteiden käyttöön ja käyttötapoihin sekä päihteitä koskeviin tietoihin, asenteisiin ja oikeuksiin.

Päihteitä, joiden käyttöön ja haittoihin ehkäisevällä päihdetyöllä vaikutetaan, ovat alkoholi, huumausaineet ja tupakka. Myös lääkkeet, liuottimet ja muut aineet luokitellaan päihteiksi silloin, kun niitä käytetään päihtymistarkoituksessa.

 • Yleinen ehkäisy kohdistuu koko väestöön tai johonkin väestöryhmään, jonka valintaperusteena ei kuitenkaan ole päihteidenkäyttö.

  Riskiehkäisyssä kohderyhmä määritellään sellaisen riskin perusteella, jonka toteutuminen on todennäköinen. Riskiehkäisyä on puuttuminen sellaiseen päihteidenkäyttöön, joka ennakoi haittoja tai ongelmakäyttöä sekä varhaista puuttumista tulevaa ongelmakäyttöä ennustaviin riskitekijöihin.

  Ehkäisevä työ sisältää myös toiminnalliset riippuvuuden uhat tai riippuvuudet esimerkiksi tietokone- tai rahapelit tai mikä tahansa toistuva toiminta, joka haittaa tai aiheuttaa ongelmia arkipäivän elämään.

 • Nuortentalo Nupin ehkäisevään päihdetyöntekijään voit ottaa yhteyttä, kun on huoli tai epäilys nuoren päihteidenkäytöstä, nuori itse on huolissaan omasta tai kaverinsa päihteidenkäytöstä tai nuori on huolissaan vanhempiensa tai läheistensä päihteidenkäytöstä.

  Yhteyttä voit ottaa myös, jos on huoli muusta arkea häiritsevästä tai riippuvuutta aiheuttavasta toiminnasta kuten tietokoneenkäytöstä (pelaaminen, netissä surffaus) tai rahapeleistä (raha-automaatit, vedonlyönnit ja nettipelit).

  Palvelumuodot yksilöille

  • yksilö-, perhe- ja verkostotapaamiset
  • päihdetilanteen arviointi ja siihen liittyvät tukikeskustelut
  • palveluohjaus ja neuvonta.

  Palvelumuodot ryhmille

  • vierailut kouluissa, päihdevalistustilaisuudet erilaisille ryhmille (vanhempainillat, koulut, seurat, työpajat)
  • asenne- ja mielipidevaikuttaminen, päihteiden haitoista ja riskeistä tiedottaminen,
  • erilaiset kampanjat, päihteidenkäyttöä ehkäisevien tilaisuuksien järjestäminen ja organisointi.
 • AA-ryhmät

  AA on miesten ja naisten muodostama omavarainen ja sitoutumaton yhteisö, jonka ainoana päämääränä on alkoholismista toipuminen.

  • Temppelikadun AA-ryhmä, Temppelikatu 9
   tiistaisin kello 19, lauantaisin kello 21.30
  • Tiilikadun AA-ryhmä, Tiilikatu 4
   torstaisin kello 19
  • AA-Riihiryhmä, Etelän Viertotie 17
   tiistaisin kello 10, keskiviikkoisin ja perjantaisin kello 19, sunnuntaisin kello 10

  AA-auttava puhelin

  • 046 948 0428
   ti–ke ja pe klo 19–21, su klo 10–12

  AL-Anon ryhmät läheisille

  • Riihi-AL-Anon, Etelän Viertotie 17
   tiistaisin kello 19

  NA-ryhmät

  Lähimmät NA-ryhmät toimivat tällä hetkellä Hyvinkäällä, Hämeenlinnassa ja Lahdessa. Lyhyiden kulkuyhteyksien päässä on jokaisena viikonpäivänä NA-ryhmätoimintaa. Ryhmäaikataulut löytyvät tarkemmin NA:n verkkosivuilta.