Riihimäen kaupunki osallistaa asukkaitaan eri tavoin ja haluaa, että asukkaat pääsevät vaikuttamaan omaa arkeaan koskeviin päätöksiin. Kaupunkilaisilta saadut ajatukset ja ideat ovat erittäin arvokkaita ja toimivat päätöksenteon apuna.

Yhteistoimintaneuvotteluiden tavoitteena on löytää 4,8 miljoonan euron pysyväisluonteiset säästöt. Nyt kaupunki hakee kaupunkilaisten ja kaupungin työntekijöiden ehdotuksia. Kyselyyn voi vastata 18.10.–29.11.2019 välisenä aikana. Onko sinulla ideoita, miten voisimme tehostaa toimintaamme?

Jätä vapaamuotoinen ehdotuksesi perusteluineen oheisella lomakkeella nimettömästi. Ehdotukset toimitetaan eri toimialoista vastaaville henkilöille jatkokäsittelyyn, ja toteuttamiskelpoiset ideat laitetaan käytäntöön mahdollisimman nopeasti.

  1. Valitse ensin, mille palvelualueelle haluat ehdotuksesi kohdistaa. Epäselvissä tilanteissa voit aina valita kohdan ”Joku muu”.
  2. Jätä vapaamuotoinen ehdotuksesi (yksi aihealue kerrallaan) avoimeen lomakekenttään. Toivomme napakoita tekstejä. Voit antaa rakentavaa palautetta myös yleisellä tasolla.

 

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0