Kuulutus

Eduskuntavaalit Riihimäen kaupungissa (kuulutus on nähtävillä 17.4.2019 saakka)

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 14.4.2019.

Yleinen ennakkoäänestys

Eduskuntavaalien yleinen ennakkoäänestys toimitetaan Riihimäellä 3.-9.4.2019:

Kauppakeskus Atomi, käyntiosoite Voimalankatu 2, 11100 Riihimäki;
Kauppakeskus Merkos, käyntiosoite Merkoksenkatu 5, 11170 Riihimäki ja
Riihimäen kaupunginkirjasto, käyntiosoite Kauppakatu 16, 11100 Riihimäki.

Kauppakeskus Atomin ja Kauppakeskus Merkoksen yleinen ennakkoäänestyspaikka on ennakkoäänestyksen ajanjaksolla 3.-7.4.2019 (keskiviikko-sunnuntai) auki klo 11-18 sekä 8.-9.4.2019 (maanantai-tiistai) klo 11-20.

Riihimäen kaupunginkirjaston yleinen ennakkoäänestyspaikka on ennakkoäänestyksen ajanjak-solla 3.-5.4.2019 (keskiviikko-perjantai) auki klo 10-13 sekä 8.-9.4.2019 (maanantai-tiistai) auki klo 10-13. Lauantaina ja sunnuntaina 6.-7.4.2019 ei ennakkoäänestystä ole.

Liikuntarajoitteisilla on mahdollisuus äänestämiseen ennakkoäänestyspaikassa.

Ilmoittautuessaan ennakkoäänestykseen on äänestäjien esitettävä riittävä selvitys henkilöllisyydestään (kuvallinen henkilöllisyystodistus). Äänestystoimitusta nopeuttaa ilmoituskortin esittäminen.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, jonka äänestysalueen vaaliluetteloon hänet on merkitty.

Kotiäänestykseen oikeutettu ei ole liikunta- tai toimirajoitteinen henkilö, jolla on mahdollisuus itse kuljetuksen järjestäen kohtuuttomitta vaikeuksitta käydä äänestämässä yleisessä ennakkoäänestyspaikassa tai vaalipäivänä omalla äänestyspaikalla.

Kotiäänestys toimitetaan 3.-9.4.2019 klo 9-20 välisenä aikana. Kotiäänestykseen oikeutetun henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti (Keskusvaalilautakunta, PL 125, 11101 Riihimäki) tai puhelimitse (p. 019 758 4014/Eija Kokkonen tai p. 019 758 4013/Hannu Tuominen) keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 2.4.2019 ennen kello 16. Lomaketta, jolla ilmoituksen voi tehdä, on saatavissa kaupungin verkkosivuilta, kaupungintalon Tietotuvasta Matkakeskuksessa sekä oikeusministeriön vaalisivulta www.vaalit.fi.

Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta myös toinen henkilö. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja, jonka kotikunta äänioikeusrekisterissä on Riihimäki. Mikäli omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa.

Laitosäänestys

Laitoksissa ja kaupunginhallituksen määräämissä sosiaalihuollon yksiköissä suoritettavien ennakkoäänestystoimitusten ajankohdista julkaistaan kuulutus ao. laitoksessa tai yksikössä vaalitoimikunnan toimesta.

Vaalipäivän äänestys ja äänestyspaikat

Vaali toimitetaan sunnuntaina 14.4.2019. Äänestyspaikat Riihimäen kaupungissa ovat:

Äänestysalue ja -paikka

  1. Kansalaisopisto, Puistikko 5;
  2. Hyria Riihimäki, Arjavirrankatu 4;
  3. Uramo, Pohjolanrinteen koulu, Pohjolankatu 8;
  4. Peltosaaren koulu, Telluskatu 8;
  5. Herajoen koulu, Rintapellontie 14;
  6. Lasitehtaan koulu, Tehtaankatu 27;
  7. Istuinkiven liikuntahalli, Pohjoinen Rautatienkatu 40; ja
  8. Patastenmäen koulu, Patastenmäentie 42.

Äänestystoimitus alkaa kullakin äänestysalueella kello 9.00 ja jatkuu yhtäjaksoisesti kello 20.00 saakka. Vaalipäivänä voi äänestää ainoastaan äänioikeusrekisteriin ja ilmoituskorttiin merkityllä omalla äänestyspaikalla.

Vaalimainonta

Ulkomainonta alueilla, jotka ovat kaupungin hallinnassa ja määräysvallassa aloitetaan viikkoa ennen vaalien ennakkoäänestyksen alkua 27.3.2019 ja mainokset on poistettava vaalipäivää seuraavana päivänä.

Keskusvaalilautakunta


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.