Yleinen

Eduskunnan oikeusasiamies kiinnitti huomiota esteettömyyden toteutumiseen Riihimäen EU-vaalijärjestelyissä

Vuoden 2019 eurovaalien yhteydessä toteutetuissa eduskunnan oikeusasiamiehen määräämissä yllätystarkastuksissa selvitettiin toteutuuko esteettömyys ja vaalisalaisuus äänestyspaikoilla.

Riihimäellä tarkastuksen kohteena oli kansalaisopisto, jossa havaittiin ongelmia esteettömyyden ja saavutettavuuden sekä vaalisalaisuuden turvaamisen osalta. Tästä johtuen oikeusasiamies oma-aloitteisesti tutki, oliko äänestyspaikkojen vaalijärjestelyt toteutettu Riihimäellä asianmukaisesti.

Riihimäen kaupungin keskusvaalilautakunnalta saamansa selvityksen ja kaupunginvaltuuston lausunnon perusteella oikeusasiamies piti myönteisenä, että Riihimäen kaupunki on ilmoittanut ryhtyvänsä tarkastushavaintojen johdosta korjaaviin toimenpiteisiin ja muihin kehittämistoimiin. Osana korjaavia toimenpiteitä kansalaisopiston käyttämisestä vaalihuoneistona luovutaan ja äänestysalueen vaalihuoneistoksi varataan toinen liikuntaesteetön kiinteistö.

Oikeusasiamies ei ryhtynyt asiassa muihin toimenpiteisiin, kuin että kiinnitti keskusvaalilautakunnan ja kaupunginhallituksen huomion tarkastuspöytäkirjassa todettujen seikkojen aiheuttamiin ongelmiin esteettömyydelle ja saavutettavuudelle sekä vaalisalaisuuden turvaamiselle.

 

Lisätietoja:


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.