Riihimäen väestörakenteeseen vaikutetaan asuntokannan uudistamisella

Riihimäellä 2010-luvulla tapahtunut syntyvyyden lasku ja hyvin iäkkäiden riihimäkeläisten määrän kasvu heijastuvat tulevina vuosina ja vuosikymmeninä kaupungin väestörakenteeseen. Riihimäen kaupunki aikoo vaikuttaa väestönkehitykseen lisäämällä asuntotuotantoa ja sen laatua. ”Kaupungilla täytyy olla tarjolla erilaisia asuntoratkaisuja. Keskustan ja Asemanpuiston lisäksi kaupungille on tulossa lähivuosina uusia tontteja muun muassa Korttionmäkeen ja Räätykänmäkeen. Oikeanlainen asuntotuotanto oikealla sijainnilla lisää kaupungin … Lue lisää