Riihimäen kaupunginhallitus hyväksyi toimitilaohjelman ja tilinpäätöksen

Riihimäen kaupunginhallitus hyväksyi maanantain 29.3. kokouksessaan toimitilaohjelman yhdellä lisäyksellä. Yksimielisen lisäyksen mukaisesti kaupunki selvittää toimitilaohjelman toimeenpanon yhteydessä Kalevantalon opetustilojen ja kaupungintalon vanhan osan hyödynnettävyyttä vaihtoehtona toimitilaohjelman linjauksille. Samalla kaupunginhallitus valtuutti tilakeskuksen toimeenpanemaan ohjelman linjaukset ja toimenpiteet. Jari Heikkinen (ps.) esitti, että Patastenmäen ja Haapahuhdan koulut sekä Haapahuhdan päiväkoti siirretään toimitilaohjelmassa C-salkusta B-salkkuun. Esityksen mukaan kiinteistöjen … Lue lisää

Päivitetty toimitilaohjelma kaupunginhallituksen käsittelyyn

Riihimäen kaupunginhallitus käsittelee maanantain 29.3. kokouksessa kaupungin toimitilaohjelmaa. Kaupunki on päivittänyt toimitilaohjelmaa vastaamaan kaupunginvaltuuston syyskuussa 2020 tekemää palveluverkkopäätöstä. Vuosien 2021–2030 päivitetty toimitilaohjelma sisältää muun muassa palveluverkkoon tehtävien muutosten aikataulun. Lautakunnat antoivat omat lausuntonsa toimitilaohjelmasta helmi-maaliskuussa. Lausuntojen pohjalta toimitilaohjelmaan tehtiin muun muassa seuraavat lisäykset: Kaupunki huomioi tilojen käytössä ja suunnittelussa koronapandemian aiheuttamat muutokset henkilöstön työhön ja … Lue lisää

Kaupungin päivitetty toimitilaohjelma lausuntokierrokselle

Riihimäen kaupunki on päivittänyt toimitilaohjelman vastaamaan kaupunginvaltuuston 28.9.2020 tekemää palveluverkkopäätöstä. Vuosien 2021–2030 päivitetty toimitilaohjelma sisältää palveluverkkoon tehtävien muutosten aikataulun. ”Ohjelmaa on päivitetty aiemman ohjelman linjausten ja valtuuston tekemän palveluverkkopäätöksen pohjalta. Työ on edennyt suunnitellusti ja etenee aikataulussa kaupunginhallitukseen”, Riihimäen kaupungin rakennuspäällikkö Hannu Mattila sanoo. Lautakunnat antavat lausunnot toimitilaohjelmasta seuraavalla aikataululla: kaupunkikehityslautakunta 16.2.2021 sosiaali- ja terveyslautakunta … Lue lisää