Kaupunginhallitus antoi lausunnot terveyskeskukselle ja sairaanhoitopiirille

Riihimäen kaupunginhallitus edellyttää Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymälle ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirille antamissaan lausunnoissa, että vuoden 2022 kustannusnousu pysyy maltillisena. Kaupunginhallitus antoi torstaina kokouksessaan lausunnot terveyskeskukselle kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta vuodelle 2022 sekä sairaanhoitopiirin talousarvioon vuodelle 2022 ja taloussuunnitelmaan vuosille 2022–2025. Terveyskeskuksen kuntayhtymää kaupunginhallitus kehottaa laatimaan talousarvion vertailukelpoiset kustannukset huomioiden mahdollisimman lähelle kahden prosentin maksuosuuden nousua. Sairaanhoitopiirin … Lue lisää

Kaupunki haluaa kustannuskuria terveyskeskuksen ja sairaanhoitopiirin vuoden 2022 talouteen

Riihimäen kaupunginhallitus antaa torstaina 14.10. lausunnot Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän vuoden 2022 talousarvioon. Kaupunginjohtaja esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunki vaatii sekä terveyskeskuksen ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymää pitämään kustannukset kurissa. Esityksen mukaan kaupunki ei hyväksy terveyskeskuksen kuntayhtymän talousarviota, vaan edellyttää, että talousarvio laaditaan perustuen kuntamaksuosuuksien keskimääräiseen kahden prosentin nousuun. Riihimäen kaupungin kuntamaksuosuus saa esityksen … Lue lisää

Valtuusto hyväksyi talousarvion ja päätti veroprosenteista

Riihimäen kaupunginvaltuusto päätti maanantaina 16.11.2020 pidetyssä kokouksessa ensi vuoden talousarviosta, vuosien 2022–2023 taloussuunnitelmasta ja veroprosenteista. Riihimäen tuloveroprosentti pysyy ensi vuonna nykyisellään eli 20,50 prosentissa. Asiasta äänestettiin. Pirjo-Liisa Snellman-Tenhunen (kok.) esitti, että tuloveroprosenttia laskettaisiin 0,25 prosentilla. Snellman-Tenhusen vastaesitys hävisi kaupunginhallituksen pohjaesitykselle äänin 29–14. Ensi vuoden kiinteistöveroprosentit valtuusto hyväksyi yksimielisesti. Kiinteistöveroprosentit ovat vuonna 2021 seuraavat: yleinen kiinteistövero … Lue lisää

Kaupunginhallitus: veroprosentit ennallaan, sotelle palautettiin 1,1 miljoonaa

Riihimäen kaupunginhallitus esittää, että Riihimäen kunnallisveroprosentti on ensi vuonna 20,50. Ratkaisuun päädyttiin äänestyksen jälkeen. Pirjo-Liisa Snellman-Tenhunen (kok.) esitti, että kunnallisveroprosenttia lasketaan 0,25 prosenttia. Äänestyksessä esitys hävisi äänin 7–4. Veroprosentin laskemisen kannalla olivat Snellman-Tenhusen lisäksi Anna Merentie (kok.), Petri Siivonen (kok.) ja Tessa Saarinen (ps.). Vt. kaupunginjohtajan esitystä kannattivat Miia Nahkuri (sd.), Tommi Räty (sd.), Lauri … Lue lisää

Hallinto-oikeus hylkäsi Riihimäen kunnalliset JHL ry:n valituksen

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on hylännyt Riihimäen kunnalliset JHL:n valituksen kaupungin vuoden 2018 talousarviosta. Yhdistys katsoi valituksessaan, ettei talousarvion valmistelussa noudatettu yhteistoimintalakia, koska talousarvioesitystä ei käsitelty yhteistoimintamenettelyssä ennen valtuustokäsittelyä. Lisäksi yhdistys katsoi, että talousarvion valmistelu oli huolimatonta ja hyvän hallintotavan vastaista. Riihimäen kaupunki piti valitusta perusteettomana ja katsoi, että yhteistoimintaneuvottelu oli edelleen vireillä valtuuston päättäessä talousarviosta. Hallinto-oikeus … Lue lisää

Kaupunginjohtajan ehdotus Riihimäen kaupungin talousarvioksi 2017 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2017-2019

Suomen julkistalouden yleiskuva on jo pitkään ollut varsin haasteellinen. Hallitun kuntatalouden ylläpitäminen näissä oloissa on vuosi vuodelta käynyt yhä vaikeammaksi. Vuosi 2017 on yleisten arvioiden mukaan edelleen aiempaa haasteellisempi. Kunnat ovat kovien investointipaineiden piirissä, mikä merkitsee kuntien velkamäärän suhteellisen voimakasta kasvua nyt ja myös lähivuosina. Riihimäki on reagoinut osaltaan haasteisiin talouden tervehdyttämisohjelmilla, jotka ovat osin … Lue lisää