Julkistustilaisuus: PIENTALOALUETARKASTELU -PATASTENMÄKI – KUMELA – HIRSIMÄKI – PETSAMO-

UUSI VERKKOJULKAISU RIIHIMÄEN RAKENNUSKANNASTA JA HISTORIASTA RIIHIMÄEN JÄLLEENRAKENNUSAJAN PIENTALOALUEET PATASTENMÄKI – KUMELA – HIRSIMÄKI – PETSAMO Miten Riihimäen omakotitaloalueet ovat syntyneet? Mikä on niille luonteenomaista ja miten niitä voidaan jatkossa kehittää? Näihin kysymyksiin vastataan Juho Haaviston ja Sami Louekarin laatimassa selvityksessä, jossa paneudutaan neljän Riihimäen jälleenrakennuskauden omakotitaloalueen historiaan. Tarkastelun kohteena ovat olleet Riihimäen vanhimmat omakotitaloalueet, … Lue lisää

Liikuntapalveluiden palvelurakenneselvityksen workshop -työpaja

Kaupunginvaltuusto on marraskuussa 2017 edellyttänyt, että liikuntapalvelujen yhteistyöstä ja palvelun tuottamisesta jatkossa tehdään selvitys ja ehdotus huhtikuun loppuun mennessä. Osana selvityksen työvaihetta järjestetään Riihimäen taidemuseolla kaksi saman sisältöistä workshop -työpajaa, joiden tavoitteena on kuulla näkemyksiä alustaviin vaihtoehtoisiin liikunnan palveluntuottamismalleihin. Työpajoissa käydään lyhyesti läpi eri mallit ja sen jälkeen ryhmissä arvioidaan mallien vahvuuksia ja riskejä sekä muita … Lue lisää

Liikuntapalveluiden palvelurakenneselvityksen workshop -työpaja

Kaupunginvaltuusto on marraskuussa 2017 edellyttänyt, että liikuntapalvelujen yhteistyöstä ja palvelun tuottamisesta jatkossa tehdään selvitys ja ehdotus huhtikuun loppuun mennessä. Osana selvityksen työvaihetta järjestetään Riihimäen taidemuseolla kaksi saman sisältöistä workshop -työpajaa, joiden tavoitteena on kuulla näkemyksiä alustaviin vaihtoehtoisiin liikunnan palveluntuottamismalleihin. Työpajoissa käydään lyhyesti läpi eri mallit ja sen jälkeen ryhmissä arvioidaan mallien vahvuuksia ja riskejä sekä muita … Lue lisää

Liikuntapalveluiden palveluntuottamisselvityksen tilanne 24.4.2018

Riihimäen Kaupunginvaltuusto päätti marraskuussa 2017 vuoden 2018 talousarvion päätöksen yhteydessä tehdä selvityksen liikuntatoimen yhteistyöstä ja sisäisestä yhtiöittämisestä sekä ehdotuksen jatkotoimenpiteistä huhtikuun 2018 loppuun mennessä. Selvityksen tavoitteena on kuvata Riihimäen liikuntatoimen mahdolliset toteuttamisen tavat, erityisesti yhtiöittämisen mahdollisuudet ja siihen liittyvät kokemukset kunnista, joissa yhtiöittäminen on toteutettu. tuottaa materiaali päätöksenteon tueksi, jossa kuvataan 2-3 ratkaisumallia jatkotoimenpide-ehdotuksineen. Selvityksen … Lue lisää

Keskustelu mahdollisista säästökohteista sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialueella käynnistyy

Kaupunginhallitukselle on tänään 12.3.2018 esitelty kaupungin ulkopuoliselta konsultilta tilaama selvitys Riihimäen sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialan mahdollisista säästökohteista. Selvityksessä tarkastellaan toimialan toimintoja useaan verrokkikuntaan peilaten ja monen eri palvelun osalta. Hyvänä asiana selvityksessä tuodaan esiin se, miten Riihimäellä on järjestetty varhaiskasvatus ja perusopetus. Niistä ei säästöjä lähdetä hakemaan. Liikunta- ja kulttuuripuolella asia on toisen näköinen. Monissa … Lue lisää