Robottipuheluun vastanneet toivoivat palvelutason ylläpitämistä Riihimäellä

Riihimäen kaupunki soitti 29. joulukuuta 2020 robottipuhelun noin 10 000 kaupunkilaiselle. Puhelussa vastaajilta kysyttiin, mikä tekisi Riihimäestä paremman. Vastauksia saatiin noin 1000 kappaletta. Puhelun rahoitti Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra ja se oli luonteeltaan aiempia kaupungin robottipuheluja kokeilevampi; puhelun yhteydessä kokeiltiin tekoälyavusteista tulosten analysointia sekä tarkasteltiin automaattisen litteroinnin vaikutusta tuloksiin. Puhelu oli osa Riihimäellä vuoden 2020 aikana … Lue lisää

Asukkaat arvostavat Riihimäen kaupungin liikunta- ja hyvinvointipalveluiden edullisuutta ja saavutettavuutta

Riihimäen kaupunki selvitti 3. joulukuuta robottipuhelun avulla noin 35–55-vuotiaiden asukkaiden kaupungin liikunta- ja hyvinvointipalveluiden käyttöä sekä heidän näkemyksiään niistä. Tuloksia hyödynnetään liikunta- ja hyvinvointipalveluiden kehittämisessä. Puhelun aikana vastaajilla oli mahdollisuus omin sanoin kertoa, mitä kaupungin liikuntapalvelut heille merkitsevät. ”Vastauksista kävi ilmi, että kaupungin liikunta- ja hyvinvointipalvelut ovat monelle tärkeitä edullisuutensa ja saavutettavuutensa takia. Tyytyväisiä oltiin … Lue lisää

Mikä tekisi Riihimäestä paremman? – robotti kysyy asukkailta 

Riihimäki soittaa tiistaina 29. joulukuuta asukkailleen robottipuhelun kello 15.00 alkaen. Puhelu eroaa aiemmin toteutetuista robottipuheluista siltä osin, että se on varsin kokeiluluonteinen ja se toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Sitran kanssa. Puhelu on melko lyhyt ja sen pääkysymys on: Mikä tekisi Riihimäestä paremman? Puhelulla halutaan tavoittaa mahdollisimman moni riihimäkeläinen kertomaan omista ajatuksistaan ja tarpeistaan kevään kuntavaalien kynnyksellä. … Lue lisää

Riihimäkeläisten liikunta- ja hyvinvointipalveluiden käyttöä selvitetään robottipuheluilla

Riihimäen kaupunki soittaa asukkailleen robottipuhelun torstaina 3. joulukuuta. Puhelun avulla selvitetään asukkaiden kaupungin liikunta- ja hyvinvointipalveluiden käyttöä sekä heidän näkemyksiään niistä. Tuloksia hyödynnetään liikunta- ja hyvinvointipalveluiden kehittämisessä. ”Tällä kertaa kohderyhmänä ovat noin 35–55-vuotiaat asukkaat, sillä halusimme kysyä työikäisten näkemyksiä. Vuosittain näitä asioita kysytään seniori- ja erityisryhmäläisiltä”, vt. kaupunginjohtaja Mika Herpiö sanoo. Robotti soittaa 3. joulukuuta … Lue lisää

Riihimäkeläiset toivovat kaupungilta tiukkaa linjaa koronaohjeistuksissa

Riihimäen kaupunki selvitti 12. marraskuuta robottipuheluiden avulla kaupunkilaisten jaksamista ja ajatuksia pitkittyneen koronatilanteen keskellä. Kaupunki hyödyntää puhelun avulla kerättyä tietoa tehdessään koronapandemiaan liittyviä päätöksiä ja linjauksia. Kaupunkilaisten jaksamista koronan keskellä selvitettiin robottipuhelulla myös toukokuussa. ”Siltä osin kuin asukkailta kysyttiin samoja asioita kuin keväällä, tulokset olivat varsin samansuuntaisia. Muutokset tuloksissa olivat yhtä kysymystä lukuun ottamatta suurimmillaankin … Lue lisää

Riihimäki selvittää robottipuhelulla kaupunkilaisten jaksamista ja ajatuksia koronan keskellä

Riihimäen kaupunki soittaa asukkailleen robottipuhelun torstaina 12. marraskuuta. Puhelun avulla selvitetään kaupunkilaisten jaksamista ja ajatuksia pitkittyneen koronatilanteen keskellä. Kaupunki hyödyntää puhelun avulla kerättyä tietoa tehdessään koronapandemiaan liittyviä päätöksiä ja linjauksia. Ensimmäisen kerran kaupunkilaisten jaksamista koronan keskellä selvitettiin robottipuhelulla toukokuussa. ”Kevään puhelukierroksen perusteella kaupunkilaiset olivat selvinneet poikkeustilanteessa pääosin hyvin. Kun korona nyt edelleen vaikeuttaa elämäämme eikä … Lue lisää

Etätyö ja digitaaliset työvälineet tehostivat työntekoa poikkeusoloissa

Riihimäen kaupunki selvitti kevään poikkeusolojen vaikutusta työntekijöidensä työhyvinvointiin sekä etätyökäytäntöjen toimivuutta torstaina 24. syyskuuta toteutetulla robottipuhelulla. Puhelun tavoittamista vastaajista 179 henkilöä vastasi koko kyselyyn. Vastaajia oli melko tasaisesti kaikilta kaupungin toimialoilta- ja alueilta. Robotti soitti kaikkiin kaupungin työntekijöiden työpuhelimiin. Koska kaikilla kaupungin työntekijöillä ei ole työpuhelinta tai heillä ei työnkuvansa puolesta välttämättä ollut mahdollisuutta vastata … Lue lisää

Riihimäki soittaa robottipuhelun työntekijöilleen

Riihimäen kaupunki soittaa työntekijöilleen robottipuhelun torstaina 24. syyskuuta. Puhelulla halutaan selvittää kevään poikkeusolojen vaikutusta työntekijöiden työhyvinvointiin ja etätyökäytäntöjen toimivuutta. ”Kevät oli monella tavalla poikkeuksellista aikaa työntekijöille, ja esimerkiksi etätyökäytäntöjä otettiin käyttöön erittäin nopealla aikataululla. Nyt onkin tärkeää kuulla työntekijöiden näkemyksiä siitä, miten etätyö sujuu ja millä tavalla muutokset ovat vaikuttaneet työhyvinvointiin”, henkilöstöpäällikkö Taina Köninki sanoo. … Lue lisää

Riihimäki kartoittaa näkemyksiä nuorisopalveluista robottipuhelulla

Riihimäen kaupunki soittaa jälleen asukkailleen robottipuhelun. Tiistaina 25. elokuuta toteutettavan puhelun aiheena on kaupungin nuorisopalvelut, ja robotti soittaa tuolloin noin 10 000 kaupunkilaiselle. Puhelun avulla halutaan kartoittaa asukkaiden näkemyksiä kaupungin nuorisopalveluista. Robotti ei soita alle 18-vuotiaille merkittyihin numeroihin, joten heille tarjotaan mahdollisuus soittaa itse robotille 30. elokuuta asti numeroon 09 4255 0326. Robotti soittaa samasta … Lue lisää

Robottipuhelu yrittäjille uusitaan osittain

Inhimillisen virheen vuoksi tiistaina 16. kesäkuuta toteutetun yrittäjien robottipuhelun takaisinsoitto ei ole toiminut. Virheen vuoksi puhelukierros uusitaan osittain. Torstaina 9. heinäkuuta robotti soittaa niille noin 250 yrittäjälle, jotka eivät vastanneet 16. kesäkuuta soitettuun puheluun. Puhelut soitetaan kello 14.00 alkaen. Kaikilla riihimäkeläisillä yrittäjillä on myös mahdollisuus soittaa robotille numeroon 09 4255 0326 sunnuntaihin 2. elokuuta asti. … Lue lisää