Kaupunginvaltuusto päätti Riihimäen uudesta palveluverkosta

Riihimäen kaupunginvaltuusto päätti, että kaupungin palveluverkkoa uudistetaan kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti. Päätös syntyi usean tunnin keskustelun ja yhden äänestyksen jälkeen maanantaina 28.9.2020 pidetyssä kokouksessa. Kaupunginvaltuutettu Eija Aittola esitti palveluverkkoselvityksen hyväksymistä kahdella lisäyksellä. Aittolan esityksen mukaan kouluverkon osalta pitäisi tehdä pitkän tähtäyksen toimitilaohjelma ja kaupungin toimitilaohjelma tulisi laatia toimenpiteineen huhtikuun 2021 mennessä. Kaupunginvaltuusto päätyi kaupunginhallituksen alkuperäisen esityksen … Lue lisää

Ohjausryhmältä valmistui lopullinen ehdotus palveluverkosta

Kaupunginhallituksen asettaman ohjausryhmän palveluverkkoehdotus on valmistunut. Ehdotus noudattaa muun muassa alakoulujen määrän ja käytössä poistuvien kiinteistöjen osalta ohjausryhmän aiemmin valmistelemaa ja lautakunnille kommenttikierrokselle lähetettyä mallia. ”Ohjausryhmä kävi hyvän keskustelun lautakuntien lausunnoista ja päätyi niiden perusteella tekemään muutamia täydennyksiä omaan ehdotukseensa. Täydennykset koskevat yläkouluja ja toimitilaohjelmaa”, ohjausryhmän puheenjohtaja ja kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Riku Bitter kertoo. Ohjausryhmä täydensi … Lue lisää

Ohjausryhmä aloittanut palveluverkkoa koskevan työn

Riihimäen kaupungin palveluverkkoa koskeva työ jatkuu poliittisen ohjausryhmän vetämänä. Ohjausryhmä on sopinut, että palveluverkkoon liittyen ryhmä tarkastelee yhdeksää eri asiakokonaisuutta. Ryhmä valitsi tarkastelujen kohteeksi seuraavat asiat: lapsivaikutusten arviointi, pedagogiset vaikutukset, kuudennen luokkien alakouluihin siirtämisen vaikutukset, palveluverkon vaatimat investoinnit ja vaikutukset ylläpitokustannuksiin, vetovoima- ja pitovoima-analyysi, poistuvien liikuntatilojen vaikutukset, kuljetustarkastelut, ekologisuusarviointi ja taloudelliset vaikutukset. Tarkastelujen tekemisessä hyödynnetään … Lue lisää

Kaupunginhallitus hyväksyi koronaepidemiaan liittyviä toimenpiteitä

Riihimäen kaupunginhallitus hyväksyi maanantaina 30. maaliskuuta 2020 henkilöstön uudelleensijoittamisen ja lomauttamisen periaatteet. Koronaepidemian vuoksi kaupunki järjestelee työntekijöiden työtehtäviä uudelleen. Henkilöille, joiden työtehtävät poikkeustilanteesta johtuen vähenevät tai loppuvat, yritetään löytää muita työtehtäviä, johon henkilö on koulutuksensa ja kokemuksensa perusteella sopiva. Henkilöstötilanne elää koko ajan, joten henkilöstöä pitää pystyä siirtämään nopealla aikataululla toisiin tehtäviin sekä toimialan ja … Lue lisää

Palveluverkkoselvityksen jatkovalmistelulle nimettiin ohjausryhmä

Riihimäen kaupunginhallitus päätti maanantaina 16. maaliskuuta perustaa poliittisen ohjausryhmän, jonka tehtävänä on ohjata palveluverkkosuunnitelman jatkovalmistelua. Ryhmään kuuluu edustaja kaikista valtuustoryhmistä. Ohjausryhmän jäseniksi nimettiin Hannu Nokkala (sdp), Pirjo-Liisa Snellman-Tenhunen (kok.), Anni Antila (vas.), Eero Yrjö-Koskinen (vihr.), Hannele Saari (kd), Jari Heikkinen (ps) ja Risto Paajanen (kesk.). Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Riihimäen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Riku Bitter. Lisäksi kaupunginhallitus … Lue lisää

Kaupunginvaltuusto palautti palveluverkkouudistuksen takaisin valmisteluun

Riihimäen kaupunginvaltuusto palautti palveluverkkouudistuksen uudelleen valmisteluun maanantain 9. maaliskuuta kokouksessaan. Samalla valtuusto antoi kaupunginhallitukselle tehtäväksi poliittisen ohjausryhmän perustamisen. Ryhmän tehtävänä on ohjata palveluverkkouudistuksen jatkovalmistelua. Ryhmään tulee edustaja kaikista valtuustoryhmistä. Kaupunginvaltuuston päätös oli näiltä osin yksimielinen. Lisäksi äänestyksen jälkeen valtuusto päätti, että palveluverkkouudistus käsitellään kokonaisuutena pilkkomisen sijaan. Valtuuston päätös syntyi äänin 26–17. Kaupunginjohtaja Sami Sulkon arvion … Lue lisää

Kaupunginhallitus äänesti useita kertoja palveluverkkouudistuksesta

Riihimäen kaupunginhallitus äänesti ja teki lukuisia muutosesityksiä palveluverkkouudistuksen toteutussuunnitelman periaatelinjauksiin maanantain 2. maaliskuuta kokouksessaan. Kaupunginhallituksen yksimielisellä päätöksellä toteutussuunnitelman periaatelinjauksiin tehtiin seuraavat muutokset: Nuorisotila Monarin käyttöä jatketaan nykyisenlaisena siihen asti, kun rakennus on riittävän huonossa kunnossa tai kun toiminnoille löytyy käytännölliset tilat Peltosaareen rakennettavasta monitoimitalosta tai Kalevantalosta uudistettavaa kirjastoa hyödyntäen. Kaupungin hallintopalveluiden sijaintia suunniteltaessa otetaan huomioon … Lue lisää

Riihimäki järjestää palveluverkosta keskustelutilaisuuden

Riihimäen kaupunki järjestää keskustelutilaisuuden palveluverkosta. Tilaisuus pidetään tiistaina 4. helmikuuta 2020 Kalevantalon juhlasalissa (Kalevankatu 5-11, vanha kauppaoppilaitos). Tilaisuus alkaa kello 18. Keskustelutilaisuuteen osallistuu kaupunginjohtaja Sami Sulkon lisäksi palveluverkkouudistusta valmistelleita virkamiehiä ja kaupungin päättäjiä. Riihimäen palveluverkosta löydät lisätietoja kaupungin verkkosivuilta.

Riihimäki uudistaa palveluverkkoa, uudella monitoimitalolla ratkaiseva rooli

Riihimäen kaupunki tiivistää tulevina vuosina palveluverkkoaan. Uuden palveluverkon keskiössä on kolme uutta tai peruskorjattavaa kiinteistöä, joista keskeisin on Peltosaareen rakentuva uusi monitoimitalo. Vuoteen 2025 mennessä valmistuva kiinteistö palvelisi varhaiskasvatuksen, opetuksen ja kaupungin hallinnon toimipisteenä. Tämän lisäksi taloon on ajateltu monikäyttöisiä liikuntatiloja kaupunkilaisten yhteiseen käyttöön ja pysäköintiä, joka palvelisi talossa asioivien lisäksi myös työmatkaliikennettä. Myös Kalevantalo, … Lue lisää

Kaupunkilaiset ovat palveluihinsa melko tyytyväisiä

Riihimäen kaupunki tutki kaupunkilaisten palveluihin liittyviä mielipiteitä sähköisellä palveluverkkokyselyllä. Kaiken kaikkiaan kaupunkilaiset ovat palveluihin melko tyytyväisiä. Etenkin varhaiskasvatus, kulttuuri- ja liikuntapalveluiden osalta tyytyväisten vastaajien osuus oli suuri. Joukkoliikenteen osalta saavutettavuus koettiin osittain huonoksi, mutta koululaisten joukkoliikennepalvelut koettiin kuitenkin toimiviksi. Yli 60 prosenttia vastaajista ilmoitti olevansa melko tai erittäin tyytyväinen koulutuspalveluihin (perusopetus, lukio, ammattikoulu ja aikuiskoulutus). … Lue lisää