Kaupunkilaiset ovat palveluihinsa melko tyytyväisiä

Riihimäen kaupunki tutki kaupunkilaisten palveluihin liittyviä mielipiteitä sähköisellä palveluverkkokyselyllä. Kaiken kaikkiaan kaupunkilaiset ovat palveluihin melko tyytyväisiä. Etenkin varhaiskasvatus, kulttuuri- ja liikuntapalveluiden osalta tyytyväisten vastaajien osuus oli suuri. Joukkoliikenteen osalta saavutettavuus koettiin osittain huonoksi, mutta koululaisten joukkoliikennepalvelut koettiin kuitenkin toimiviksi. Yli 60 prosenttia vastaajista ilmoitti olevansa melko tai erittäin tyytyväinen koulutuspalveluihin (perusopetus, lukio, ammattikoulu ja aikuiskoulutus). … Lue lisää