Ympäristö ja luonto

Autot ja matot puhtaiksi ympäristöystävällisesti

Auton voi pestä omalla pihamaalla, jos siitä ei aiheudu vaaraa ympäristölle eikä haittaa naapureille ja seuraavin rajoituksin:

Peseminen ja huolto on kielletty katu- ja tiealueilla ja muilla yleisessä käytössä olevilla alueilla. Pesusta syntyviä jätevesiä ei myöskään saa johtaa katu- ja tiealueille tai muille yleisessä käytössä oleville alueille.

Pesuvedet on johdettava hiekan- ja öljynerotuskaivon tai muun tarkoitukseen soveltuvan laitteiston kautta yleiseen jätevesiviemäriin, jos:

  • pesussa käytetään liuotinta sisältävää pesuainetta tai
  • pesu on ammattimaista tai laajamittaista tai
  • pesu tapahtuu pohjaveden muodostumisalueella.

Rantavyöhykkeellä auton pesussa syntyviä jätevesiä ei saa missään olosuhteissa johtaa puhdistamattomina suoraan vesistöön.

Myös mattojen pesussa pätevät samat periaatteet. Puhdistamattomia pesuvesiä ei saa päästää vesistöön. Mattoja voi pestä oman kiinteistön lisäksi pesuloissa ja kaupungin varikon matonpesupaikalla osoitteessa V.O. Mäkisenkatu 2.

Lisätietoja:
Riihimäen kaupungin ympäristönsuojelumääräykset >>


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.