Hyppää sisältöön

Tilahallinta

Kaupungin toimitilahallinto

Tilakeskus vastaa kaupungin toimitilahallinnosta. Kaupungin toimitilaohjelma linjaa kaupungin toimitilojen ja kiinteistöjen omistamisen, hallinnan, vuokrauksen tai muun hankinnan. Lisäksi toimitilaohjelma linjaa tilojen ylläpidon ja muiden toimenpiteiden yleiset pääperiaatteet. Kaupunginhallitus hyväksyi 29.3.2021 Riihimäen kaupungin toimitilaohjelman vuosille 2021–2030.

Toimitiloja vuokrataan kaupungin toimialueiden työyksiköille. Sisäisellä vuokraustoiminnalla taataan kiinteistöjen toimivuus, arvon säilyminen ja kohtuuhintainen vuokrataso. Kukin toimialue määrittelee  tilatarpeensa ja varautuu omassa budjetissaan toimitilan vuokraan sekä ylläpitokuluihin.

Toimitiloja, joille kaupungilla itsellään ei ole käyttöä, voidaan vuokrata (ns. pitkäaikaisvuokraus) yrityksille ja yhteisöille tai tarvittaessa ne myydään.