Hyppää sisältöön

Kiinteistöjen yllä- ja kunnossapito

Kaupungin kiinteistönhoito vastaa keskitetysti kaupungin omistamien rakennusten kiinteistönhoidosta ja -huollosta.

Kiinteistönhoidon tarkoitus on turvata kiinteistön käyttäjien toimintaedellytykset huolehtimalla kiinteistön ja sen laitteiden toimivuudesta sekä ulkoalueiden puhtaudesta ja turvallisuudesta.

Kunnossapitotoiminnon tehtävänä on mm. kiinteistön ominaisuuksien säilyttäminen tai parantaminen eri korjaus- ja ylläpitotoimenpitein, jotta kiinteistön käyttäjien toimintaedellytykset säilyvät ja mahdollistuvat.

Kunnossapitotoiminto vastaa kaupungin päiväkotien, koulujen, kulttuuri- ja vapaa-ajan ja muiden julkisten rakennusten sekä asuntojen käyttökunnosta.

Kaupungin siivouskeskus toimii keskitetysti ja tuottaa siivouspalveluja kaupungin eri kiinteistöille ja toimitiloille kuten koulut, päiväkodit, liikuntatilat ja museot.

Säännöllisellä ja suunnitelmallisella siivouksella varmistetaan erilaisten toimitilojen puhtaus ja viihtyisyys yhteistyössä tilojen käyttäjien kanssa.