Hyppää sisältöön
Suunnittelualueen alustava rajaus keväällä 2020 otetussa ortoilmakuvassa.

Kokko, Kokonmäki

Asemakaava ja asemakaavan muutos

Kokonmäen asemakaavan päätavoitteena on mahdollistaa uuden luonnonläheisen pientalovaltaisen asuinalueen vaiheittainen rakentuminen. Laaditussa yleissuunnitelmassa Kokonmäen alueelle esitetään noin 32 000 k-m² asuinrakennusoikeutta, mikä tarkoittaa arviolta 640 uutta asukasta. Kokonmäen aluetta tutkitaan myös mahdollisena asuntomessualueena.

Suunnittelualueen eteläosaan on tarkoitus linjata Uusi Karhintieltä erkaneva katuyhteys, johon alueen maankäyttö tukeutuu. Uuden katuyhteyden läheisyyteen on tarkoitus osoittaa tehokkaampaa asuntorakentamista sekä lähipalvelutontti.

 • Päätökset

  Kaupunginhallitus on päättänyt Kokon alueen asemakaavoitukseen ryhtymisestä kaavoituskatsauksen 2023 hyväksymisen yhteydessä 27.2.2023 § 60. Kokon alue on kaavoituskatsauksessa kohdetunnuksella A2. Kokon alueen asemakaavoitus on suunnittelutyön alkuvaiheessa päätetty toteuttaa kahtena eri asemakaavana: Kokonmäki ja Kokko. Asemakaavat laaditaan kaupungin omana työnä.

  Kokon yleissuunnitelma

  Kokon yleissuunnitelma on valmistunut 28.2.2023. Yleissuunnitelman laati Lundén Architecture Company Riihimäen kaupungin ohjauksessa. Suunnitelma-aineisto toimii Kokon alueen asemakaavoituksen perustana.
  Yleissuunnitelmassa on esitetty mm. uuden asuinalueen tavoitteellinen korttelirakenne, rakentamistehokkuus ja katuverkko sekä alustavat virkistysalueet ja hulevesien hallinnan periaatteet.

  Voit tutustua Kokon yleissuunnitelma-aineistoon tarkemmin painamalla tästä!

  Ote Kokon yleissuunnitelmasta. Kokonmäen suunnittelualueen alustava rajaus on merkitty punaisella.

   

Asemakaavoituksen eteneminen

 • Kokonmäki asemakaava ja asemakaavan muutos on tullut vireille ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asetettu nähtäville nähtäville (MRL 62 § ja 63 §) 3.9.2023.
  Kuulutus vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta on julkaistu Aamupostissa ja kaupungin verkkosivuilla 3.9.2023.

  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Yhteystiedot