Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Suunnittelualueen alustava rajaus keväällä 2020 otetussa ortoilmakuvassa.

Kokko, Kokonmäki

Asemakaava ja asemakaavan muutos

Kokonmäen asemakaavan päätavoitteena on mahdollistaa uuden luonnonläheisen pientalovaltaisen asuinalueen rakentuminen. Alueelle pyritään luomaan omaleimainen ilme ja monipuolisia, yhteisöllisiä asumisratkaisuja, jotka ovat yhteydessä luontoon. Kokonmäen aluetta tutkitaan myös mahdollisena asuntomessualueena.

Kaavaluonnoksessa alueelle osoitetaan yhteensä 26 asuinkorttelia, yksi palvelukortteli, laajat lähivirkistysalueet sekä leikkipuisto. Suunnittelualueen eteläosaan linjataan Uusi Karhintieltä erkaneva katuyhteys, johon alueen maankäyttö tukeutuu. Uuden katuyhteyden läheisyyteen osoitetaan tehokkaampaa asuntorakentamista sekä lähipalvelutontti. Kaavaluonnoksen mukainen asuinrakennusoikeuden määrä on noin 32 000 kerrosneliömetriä, mikä tarkoittaa arviolta 640 uutta asukasta kaava-alueelle.

 • Päätökset

  Kaupunginhallitus on päättänyt Kokon alueen asemakaavoitukseen ryhtymisestä kaavoituskatsauksen 2023 hyväksymisen yhteydessä 27.2.2023 § 60. Kokon alue on kaavoituskatsauksessa kohdetunnuksella A2. Kokon alueen asemakaavoitus on suunnittelutyön alkuvaiheessa päätetty toteuttaa kahtena eri asemakaavana: Kokonmäki ja Kokko. Asemakaavat laaditaan kaupungin omana työnä.

  Kokon yleissuunnitelma

  Kokon yleissuunnitelma on valmistunut 28.2.2023. Yleissuunnitelman laati Lundén Architecture Company Riihimäen kaupungin ohjauksessa. Suunnitelma-aineisto toimii Kokon alueen asemakaavoituksen perustana.
  Yleissuunnitelmassa on esitetty mm. uuden asuinalueen tavoitteellinen korttelirakenne, rakentamistehokkuus ja katuverkko sekä alustavat virkistysalueet ja hulevesien hallinnan periaatteet.

  Voit tutustua Kokon yleissuunnitelma-aineistoon tarkemmin painamalla tästä!

  Ote Kokon yleissuunnitelmasta. Kokonmäen suunnittelualueen alustava rajaus on merkitty punaisella.

   

Asemakaavoituksen eteneminen

 • Kokonmäki asemakaava ja asemakaavan muutos on tullut vireille ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asetettu nähtäville nähtäville (MRL 62 § ja 63 §) 3.9.2023.
  Kuulutus vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta on julkaistu Aamupostissa ja kaupungin verkkosivuilla 3.9.2023.

  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (3.9.2023, päivitetty 10.12.2023)

 • Kokonmäki asemakaavan ja asemakaavan muutoksen luonnos oli nähtävillä 11.12.2023 – 9.1.2024 (MRA 30 §) tällä verkkosivulla sekä Virastokeskus Veturissa osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 (3. krs).

  Kaavaluonnosaineisto:
  Kaavaluonnoskartta
  Kaavaluonnosmerkinnät ja -määräykset
  Kaavaluonnosselostus liitteineen
  Rakentamistapaohje

  Kaavaluonnoksesta järjestettiin esittely- ja keskustelutilaisuus 19.12.2023.
  Esittely- ja keskustelutilaisuuden muistio

 • Kaavaehdotusta valmistellaan kaupunginhallituksen käsittelyyn. Luonnosvaiheessa saatu palaute huomioidaan ehdotuksen valmistelussa.

Yhteystiedot