Hyppää sisältöön

Herajoki, Herajoki etelä I

Asemakaava ja asemakaavan muutos

Herajoki etelä I:n kaavoituksen tavoitteena on sijoittaa työpaikka-alue Arolammin eritasoliittymän luoteispuolelle. Kohde on tarkoituksenmukaista suunnitella osana laajempaa kokonaisuutta.

Kaupunginhallitus päätti asemakaavan laatimisesta kokouksessaan 1.2.2016.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on valmistunut vuonna 2016.

Lisätietoja