Hyppää sisältöön

Herajoki, Herajoki etelä I

Asemakaava ja asemakaavan muutos

Herajoki etelä I asemakaavahanke on lakkautettu ja kaavoituspäätös kumottu Riihimäen kaavoituskatsauksen 2022 hyväksymisen yhteydessä (KH 28.32022 § 109).
Kaupunginhallituksen pöytäkirja.

Kaava-alue sijaitsee Arolammin eritasoliittymän luoteispuolella, Meijerintiehen ja valtatiehen 3 rajautuvalla alueella. Hanke on ollut vireillä vuodesta 2016. Kaavoituksen tavoitteena oli sijoittaa työpaikka-alue Arolammin eritasoliittymän luoteispuolelle. Arolammin eritasoliittymään rajautuvien alueiden asemakaavoitus on tarkoituksenmukaista toteuttaa kokonaisuutena. Tämän vuoksi kaavoituskatsauksen 2022 hyväksymisen yhteydessä päätetään lakkauttaa Herajoki etelä I asemakaavan laadinta ja kumota kaupunginhallituksen 1.2.2016 (§ 44) tekemä kaavoituspäätös. Alueen asemakaavoituksesta päätetään uudelleen siinä vaiheessa, kun kaupungin omistamat maa-alueet muodostavat riittävän laajan kokonaisuuden hyvän suunnitteluratkaisun mahdollistamiseksi.

Hankkeen verkkosivu poistuu kevään 2022 aikana.

Lisätietoja