Hyppää sisältöön
Kuvituskuva, hymiöitä
Kuva: Pixabay

Eettinen ilmoituskanava

Riihimäen kaupungin eettinen ilmoituskanava on paikka, jossa kaupungin työntekijät, kuntalaiset ja ulkoiset sidosryhmät voivat ilmoittaa epäeettisestä toiminnasta tai väärinkäytöksistä. Väärinkäytösepäily voi kohdistua yksittäiseen viranhaltijaan, työntekijään tai luottamushenkilöön tai esimerkiksi kaupungin palveluiden tuottamiseen, hankintoihin, sopimuksiin tai päätöksentekoon.

Eettisen ilmoituskanavan avulla torjutaan korruptiota ja edistetään eettisyyttä. Samalla se antaa kaupungille mahdollisuuden puuttua epäkohtiin ja kehittää toimintaansa.

Vihjekanavan taustalla on EU:n direktiivi 2019/1937 oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta ja laki Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta.

Vihjekanava on luottamuksellinen

Kaikki vihjeet käsitellään luottamuksellisesti eli viestin lähettäjän anonyymiys turvataan joka tilanteessa. Vihjekanavan hyötyinä ovat muun muassa lisääntyvä avoimuus, syrjäytymisen ja väärinkäytöksien vastaiset toimet ja jopa taloudelliset hyödyt. Ensisijaisena tarkoituksena on saada tietoja erilaisista epäkohdista ennakoivasti.

Mitä väärin­käytös tarkoittaa?

Väärinkäytösilmoituksen voi tehdä epäillystä lakien tai sääntöjenvastaisesta toiminnasta tai muusta epäeettisestä toiminnasta. Ilmoittajalla ei tarvitse olla kattavia todisteita, mutta ilmoituksessa tulee kertoa kaikki tiedot mahdollisimman tarkasti, jotta asia pystytään käsittelemään. Ilmoitukset tulisi kuitenkin tehdä rehellisesti ja vilpittömässä mielessä. Ilmoitusjärjestelmää ei saa käyttää epäasiallisiin tarkoituksiin. Kaupunki selvittää ilmoitusten perusteella mahdolliset väärinkäytökset, mikäli ilmoitukset osoittautuvat aiheellisiksi.

Voit ilmoittaa epäilemistäsi rikkomuksista Riihimäen kaupungin toiminnassa koskien mm. seuraavia aihealueita:

  • julkiset hankinnat, esim. lahjonta, korruptio, virka-aseman väärinkäyttö
  • varkaudet, kavallukset, kaupungin tiedon ja omaisuuden väärinkäyttö
  • yksityisyyden ja henkilötietojen suoja sekä verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuus
  • kaupungin eettiset periaatteet
  • sellainen lakien, säädösten ja ohjeiden vastainen toiminta, johon puuttuminen kaupungin normaalien prosessien kautta ei ole mahdollista

Miten ilmoitus tehdään?

Ilmoitus tehdään täyttämällä eettisen kanavan ilmoituslomakkeelle mahdollisimman tarkka kuvaus epäilystä. Ilmoittajan vastuulla on antaa asian edistämiseksi tarvittavat tiedot. Puutteellisia ilmoituksia ei voida käsitellä. Ilmoitukset voi tehdä valinnan mukaan joko täysin anonyymisti tai omilla yhteystiedoilla.

Ilmoitusten käsittely

Ilmoituksen tekijälle lähetetään ilmoituskanavan kautta vahvistus ilmoituksen vastaanottamisesta seisemän päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta. Käsittely toteutetaan luottamuksellisena ja ilmoitustietoihin on pääsy vain niihin oikeutetuilla käsittelijöillä. Ilmoittajalta tai asiantuntijoilta voidaan tarvittaessa pyytää lisätietoja asiasta käsittelyn kuluessa. Luottamuksellisuutta ei koskaan vaaranneta.

Jokaisesta ilmoituksesta tehdään ratkaisu viimeistään kolmen kuukauden kuluessa, jos se on mahdollista. Käsittelijät antavat ratkaisun tiedoksi ilmoittajalle, kun käsittely on saatu päätökseen.

Siirry tekemään ilmoitus tästä.

Asiakas­pa­laut­teille on oma kanava

Asiakaspalautteet eivät kuulu eettiseen kanavaan. Voit jättää asiakaspalautteen kaupungin sähköisen palautekanavan www.riihimaki.fi/asioi/palaute/

Yhteystiedot