Kotipalvelut Lastensuojelu Päihdepalvelut Sosiaalipalvelut Vammaispalvelut Vanhuspalvelut

Asiakaskysely työikäisten, ikäihmisten ja vammaisten palveluista

Tiihimäen kaupungin aikuissosiaalityö, ikäihmisten palveluohjaus ja Riihimäen kaupungin vammaispalvelut tekevät loppuvuoden ja alkuvuoden aikana asiakkailleen kyselyn heidän palvelukokemuksistaan.

Palautetta pyydetään erityisesti sosiaalityön ja palveluohjauksen palveluista.

Kysely toteutetaan lomakekyselynä.

Kyselylomakkeita jaetaan asiakkaille asiakastapaamisten yhteydessä ja niitä on saatavilla myös sosiaalikeskuksen asiakaspalvelupisteessä. (Yritystalo, Eteläinen Asemakatu 4, A-rappu).

Vammaispalvelujen asiakkaille kysely lähetetään postitse ja sen voi palauttaa postitse palautuskuoressa tai toimittamalla kuoren asiakaspalvelupisteeseen.

Kyselyyn voi vastata nimettömästi ja sen yhteydessä voi myös ilmoittaa kiinnostuksensa osallistua jatkossa palvelujen kehittämiseen.

Kyselyn vastausten avulla on tarkoitus edelleen kehittää kaikkia palvelukokonaisuuksia.

Kiitos vastaamisesta!


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.