Asuminen ja rakentaminen Kaavoitus Tekniset palvelut Yleinen Yleiskaava 2035

Asemanseudusta kolme luonnosvaihtoehtoa – Tähti, Rata ja Väylä esitellään riihimäkeläisille 14.8.

Riihimäen kaupunki ja kolmen arkkitehtitoimiston työyhteenliittymä ovat laatineet luonnosvaihtoehdot Riihimäen tulevasta asemanseudusta. Luonnosvaihtoehdot ovat nimeltään Tähti, Rata ja Väylä. Vaihtoehdot ovat syntyneet kaupungin ja kolmen arkkitehtitoimiston LSV-JOLMA-TUPA yhteenliittymän, maisema- ja hulevesisuunnittelusta vastaavan Nomaji Oy:n ja liikennesuunnittelusta vastaavan Ramboll Oy:n kanssa.

”Vaihtoehdoista Tähti pohjautuu vahvimmin tänä talvena hyväksyttyyn visiotyöhön. Rata korostaa radan molemmin puolin sijoittuvaa tiivistä rakentamista Jokikylästä Veturitalleille. Väylä puolestaan tuo esille reitin Hämeenkadulta Veturitallien kautta Peltosaareen. Kaikkia ehdotuksia yhdistää halu kehittää Riihimäen asemanseudusta laadukas ja viihtyisä kaupunkiympäristö, jossa yhdistyvät ekologinen, toiminnallinen ja sujuva arki”, suunnitteluryhmän projektipäällikkö, arkkitehti Juha Luoma kertoo.

Vaihtoehdoissa on otettu huomioon muun muassa asemanseudun liikenneverkon toimivuuden turvaaminen. Sen vuoksi suunnittelussa painotetaan vähäpäästöisiä ja kestäviä kulkumuotoja, joiden uskotaan lisäävän alueen viihtyisyyttä ja vähentävän liikenteestä aiheutuvia päästöjä. Myös viher- ja virkistysalueiden ja hulevesisuunnittelun lähtökohtana on ollut muodostaa alueelle toiminnallinen ja ekologinen viheralueiden verkosto.

”Tavoitteenamme on luoda kaupunkiympäristöä, jossa riihimäkeläiset viihtyvät ja haluavat viettää aikaa. Tämän vuoksi yleissuunnitelmassa on otettu eri tavoin huomioon myös kulttuuri ja kaupunkitaide. Yleissuunnitelma tekee mahdolliseksi niin laadukkaiden kulttuuripalveluiden tarjoamisen suurelle yleisölle kuin matalan kynnyksen kulttuuri- ja taide-elämysten kokemisen arjessa. Potentiaalisia kulttuuripalveluiden ympäristöjä ovat esimerkiksi veturitallien alue ja vanha voimalaitos kauppakeskus Atomin edessä”, Riihimäen yleiskaava-arkkitehti Niina Matkala sanoo.

Vaihtoehdot Tähti, Rata ja Väylä toimivat lopullisen yleissuunnitelman kehittämisen lähtökohtana. Lopullinen näkemys asemanseudun yleissuunnitelmasta muodostuu osallistavan suunnittelumenetelmän keinoin. Työpajoilla, esittely- ja keskustelutilaisuudella ja karttakyselyllä haetaan mielipiteitä, näkemyksiä ja tietoa riihimäkeläisten, erilaisten toimijoiden ja sidosryhmien suunnittelulle asettamista tavoitteista.

”Tärkein tavoite on luoda nykyisiä ja tulevia riihimäkeläisiä mahdollisimman hyvin palveleva asemanseutu. Sen vuoksi tarvitsemme palautetta kaupunkilaisilta. Kannustankin kaupunkilaisia tutustumaan vaihtoehtoihin ja kertomaan niistä näkemyksensä meille. Lopullinen suunnitelma rakentuu riihimäkeläisten ajatusten pohjalle”, Riihimäen kaavoitusarkkitehti Anniina Korkeamäki sanoo.

Yleissuunnitelman pohjana toimii helmikuussa 2019 hyväksytty visiotyö, joka määrittelee asemanseudun ja keskustan maankäyttöä. Yleissuunnitelma valmistuu tämän vuoden loppuun mennessä, ja se ohjaa tulevina vuosikymmeninä Riihimäen kaupunkiympäristön kehittämistä ja asemakaavoitusta.

Asemanseudun yleissuunnitelmaluonnokset Tähti, Rata ja Väylä ovat esillä Atomissa keskiviikkona 14.8. klo 16.30–19. Vaihtoehtoja ovat paikalla esittelemässä kaupungin virkamiehet ja suunnittelijat.

 

Karttakysely verkossa 13.8.-26.8.19  — vastaa ja vaikuta!

Tutustu luonnosvaihtoehtoihin karttapohjaisessa verkkokyselyssä ja kerro, mitä mieltä olet. Kysely on avoinna 13.8.-26.8.2019

Klikkaa kyselyyn: https://app.maptionnaire.com/fi/6796/

 

Lisätietoja:
Kaavoitusarkkitehti Anniina Korkeamäki, Riihimäen kaupunki, puh. 019 758 4826
Yleiskaava-arkkitehti Niina Matkala, Riihimäen kaupunki, puh. 019 758 4831
Suunnitteluryhmän projektipäällikkö, arkkitehti Juha Luoma, puh. 040 7196211OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 3 Ei 3 Kyllä 3 Ei 3

Kommentit on suljettu.