Hallinto- ja konsernipalvelut Kaavoitus Tekniset palvelut

Asemanseudun suunnittelussa siirrytään seuraavaan vaiheeseen

Riihimäen asemanseudun kolmea luonnosvaihtoehtoa esiteltiin yleisölle elokuussa, ja luonnosvaiheen osallistumisen raportti on nyt julkaistu. Kaupunkilaiset tutustuivat luonnoksiin ja antoivat niistä palautetta verkkokyselyn avulla ja Kauppakeskus Atomissa 14.8. järjestetyssä avoimessa tilaisuudessa. Luonnoksia kommentoitiin myös luottamushenkilöille, sidosryhmille ja virkamiehille suunnatuissa työpajoissa. Vaihtoehdoille oli annettu nimet Tähti, Rata ja Väylä. Vaihtoehdot syntyivät kaupungin ja kolmen arkkitehtitoimiston LSV-JOLMA-TUPA-yhteenliittymän, maisema- ja hulevesisuunnittelusta vastaavan Nomaji Oy:n ja liikennesuunnittelusta vastaavan Ramboll Oy:n kanssa.

Kaikissa kolmessa yleissuunnitelmaluonnoksessa oli palautteen perusteella erotettavissa niin hyviä kuin kehitettäviäkin ratkaisuja ja kohteita. Sen vuoksi yhden vaihtoehdon valitsemisen sijaan tarkoituksenmukaisinta on jatkaa yleissuunnittelua yhdistämällä eri luonnosten parhaita elementtejä toimivaksi kokonaisuudeksi. Näitä elementtejä peilataan aiemmin tehtyyn ja hyväksyttyyn asemanseudun visiotyöhön (KV 4.2.2019 § 5).

”Jokaisessa esitellyssä luonnosvaihtoehdossa oli omat vahvuutensa. Väylä-vaihtoehdossa esitetty Jokikylän suunnitelma, jossa Vantaanjoki laajenisi lammeksi ja kulkisi uuden asuinalueen halki, ihastutti eniten. Eri vaihtoehdoissa esitetyistä uusista jalankulun ja pyöräilyn yhteyksistä radan yli tai ali myös pidettiin”, kaavoituspäällikkö Anniina Korkeamäki kertoo.

Asukkaiden, sidosryhmien ja muiden toimijoiden osallistuminen asemanseudun kehittämisen suunnitteluun on ollut kiitettävän aktiivista. Nyt julkaistavassa osallisuusraportissa on esitelty keskeisimpiä osallistumisen tuloksia. Haluamme kiittää kaikkia osallistujia hyvästä ja välillä kriittisestäkin palautteesta, jonka ansiosta asemanseudun yleissuunnitelmaa voidaan kehittää toimivammaksi ja toivottavasti kaupunkilaisia monipuolisesti miellyttäväksi. Riksu tehdään yhdessä!

Yleissuunnitelma on tarkoitus saattaa kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi joulukuussa. Kaupunginvaltuuston hyväksymä yleissuunnitelma ohjaa kaavoitusta ja kaupunkiympäristön kehittämistä asemanseudulla tulevina vuosikymmeninä.

Lisätietoa asemanseudun yleissuunnitelmasta. 

Katso myös luonnosvaiheen osallistumisen raportti. 

 

Lisätietoja:

Kaavoituspäällikkö Anniina Korkeamäki, Riihimäen kaupunki, puh. 019 758 4826

Kaavoitusarkkitehti Jari Jokivuo, Riihimäen kaupunki, puh. 019 758 4828

Suunnitteluryhmän projektipäällikkö, arkkitehti Juha Luoma, puh. 040 719 6211

 

 

 


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 1 Kyllä 0 Ei 1

Kommentit on suljettu.