Asuminen ja rakentaminen Kaavoitus Yleinen

Asemanseudun 3D-malleja esitellään kirjastossa

Riihimäen asemanseudun viitesuunnitelmien 3D-tulosteisiin voi tutustua Riihimäen kaupunginkirjastossa Taiteiden yönä 11. syyskuuta. Suunnitelmamalleihin ehtii tutustua myöhemminkin, sillä ne ovat esillä syyskuun loppuun asti.

Lisäksi selailtavana on viitesuunnitelmien selostus. 3D-mallien avulla voi hahmottaa esimerkiksi jo olemassa olevien ja uusien rakennusten mittasuhteita.

Riihimäen asemanseudusta luodaan koko kaupungin kiinnostavuutta kasvattava, elävä ja aktiivinen kaupunkikeskusta. Viitesuunnitelmatulosteet pohjautuvat viime helmikuussa kaupunginvaltuuston hyväksymään asemanseudun yleissuunnitelmaan ja ne koskevat Jokikylää, Peltosaarta sekä veturitallien, matkakeskuksen ja rautatieaseman aluetta.

Viitesuunnitelmat ohjaavat alueiden jatkosuunnittelua, mutta niiden suunnitteluratkaisut tarkentuvat myöhemmin. Esimerkiksi mitoitukset ovat vasta suuntaa-antavia.

”Viitesuunnitelmat toimivat pohjana esimerkiksi asemakaavamuutoksille, yleisten alueiden, kuten katujen ja puistojen, suunnittelulle ja mahdollisille arkkitehtuurikilpailuille”, vs. kaavoituspäällikkö Jari Jokivuo sanoo.

Veturitallien, rautatie-aseman ja matkakeskuksen suunnitelman olennaisimpana tehtävänä on muodostaa yhtenäinen keskusta-alue rautatieasemalta keskustaan. Merkittävänä tekijänä ovat veturitallit.

Jokikylän suunnitelman tavoitteena on muun muassa osoittaa ratkaisu Vantaanjoen siirtämiselle sekä viihtyisälle asuntorakentamiselle rautatieaseman läheisyyteen. Peltosaaren viitesuunnitelmassa puolestaan osoitetaan lisää asunto- ja palvelurakentamista rautatieaseman välittömään läheisyyteen sekä olemassa olevan kerrostaloalueen yhteyteen.

Riihimäkeläiset otettiin asemanseudun yleissuunnitteluun mukaan useilla eri tavoilla ja kaupunkilaiset otetaan suunnitteluun mukaan myös jatkossa.

”Kaupunkilaiset ovat olleet mukana asemanseudun suunnittelussa alusta saakka ja jatkossakin alueen suunnittelua tehdään vuorovaikutuksessa eri sidosryhmien kanssa. Se on myös Riihimäen kaupungin strategian mukaista ”, yleiskaava-arkkitehti Niina Matkala toteaa.

Lisätietoa löydät täältä. 

Lisätiedot:

Vs. kaavoituspäällikkö Jari Jokivuo, puh: 040 330 4828

Yleiskaava-arkkitehti Niina Matkala, puh: 050 433 54 55OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 1 Kyllä 0 Ei 1

Kommentit on suljettu.