Kuulutus

Asemakaavan muutoksen hyväksyminen, Kotkankaarre (kuulutus on nähtävillä 22.10.2018 saakka)

Kaupunkikehityslautakunta on lainvoimaisella päätöksellään 21.08.2018 § 99 hyväksynyt 31. kaupunginosan, Metsäkorven korttelin 3113 koskevan asemakaavan muutoksen sekä tonttijaon (Kotkankaarre). 

Riihimäellä 5.10.2018
Kaupunkikehityslautakunta

 


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.